Skip to main content

Forskersatsning: Hjælp til børn og voksne med ondt i ånden

Nyt center giver forskerviden direkte til familier og fagfolk om eksistens og åndelighed i alle aldre.

Alle skal dø. Det ved de fleste. Alligevel taler vi sjældent om det. Tavshed om egen eller andres sygdom og snarlige død kan give børn og voksne store eksistentielle og åndelige smerter og kan lede til depression eller mistrivsel. Nu kan både fagfolk og familier få mere hjælp og viden.

En gruppe forskere fra Syddansk Universitet, SDU, deler fremover deres forskningsviden om at give eksistentiel og åndelig omsorg med både patienter, pårørende og personale på en tilgængelig måde i et sprog, der er til at forstå.

Viden er en stor hjælp

Tirsdag 10. oktober åbnes landets første Videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg og udvikling.

-Vi ønsker, at vores forskning bliver formidlet bredt til både ansatte på sygehusene og alle andre, der lever med de store eksistentielle og åndelige spørgsmål, der jo for mange især melder sig, når de bliver syge eller rammes af sorg eller andre store livsomvæltninger, siger theol. dr. Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg, SDU.

Foruden 14 forskere deltager samarbejdspartnere som praktiserende læger, hospiceansatte, præster, skolelærere og ikke mindst patienter og pårørende i en lang række meget forskellige forskningsprojekter; fra hvordan man bedst taler med børn til det (måske for) generte personale og det svære i, at ord som åndelighed betyder noget forskelligt for os og frem til, at de fleste af os har et åndeligt behov.

Hjemmeside med viden for alle

-Vi forsker i feltet, fordi det betyder noget for mange. Senest har en af vores forskere igen slået fast, at de troende har en lavere dødelighed (og altså dør senere) end andre. Hvorfor? Det er et af de områder, vil vi gerne have mere viden på, forklarer Niels Christian Hvidt.

Videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg og udvikling hører til under Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.  

Videnscenterets hjemmeside vil i et letforståeligt sprog gøre det muligt for både ansatte på sygehuse og alle andre at få del i den nye viden, efterhånden som resultaterne fra de forskellige forskningsprojekter bliver tilgængelige.

-Der er allerede nu en mængde valid viden at hente på siden for både fagprofessionelle og alle os, der er interesserede, fordi vi er forældre eller har mistet en pårørende eller af andre grund tænker over livet og døden, siger professor Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis.

 


Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt Niels Christian Hvidt.

E-mail

Åbning markeres med mini-konference

Åbningen markeres med en mini-konference på Syddansk Universitet med en introduktion til den igangværende forskning samt forelæsninger om eksistentielle og åndelige perspektiver i sygdom og sundhed med særligt fokus på børn og unge af det internationale forskerpar, professor i onkologi, Tracy A. Balboni, og teolog Michael J. Balboni, begge Harvard Medical School, Boston.

Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske her.

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023