Skip to main content
Bevilling

Undervisere opruster på den digitale front

Undervisere fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS går sammen om at udvikle et undervisningsforløb, der skal løfte undervisernes digitale kompetencer og ruste de studerende til et digitalt arbejdsmarked. Det er et af i alt ni projekter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har valgt at støtte.

Af Marlene Jørgensen, , 20-02-2020

Stærke digitale kompetencer er efterspurgt på arbejdsmarkedet, og derfor skal de videregående uddannelser klæde de studerende på til at forstå og udnytte de teknologiske muligheder.

Det er baggrunden for et nyt projekt, der sigter på at højne de digitale kompetencer blandt underviserne på det samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske område på tværs af SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS.

- Der er brug for arbejdskraft, der kan begå sig digitalt. Når vi uddanner studerende, skal vi sikre, at de opnår de relevante digitale færdigheder, og det kræver, at underviserne og undervisningen bliver styrket på den digitale front.

Sådan lyder det fra Morten Kallestrup, der er viceinstitutleder for uddannelse på Institut for Statskundskab og en af SDU’s deltagere i projektet.

Hvilke kompetencer og metoder skal i spil?

Over de næste tre år har projektdeltagerne sat sig for at udvikle en model for kompetenceudvikling af undervisere, hvor digitalisering er i højsædet. Det sker med en bevilling på 7,5 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriets digitaliseringspulje.

- Det handler bl.a. om, hvordan vi kan inddrage den digitale dimension, når vi udvikler curriculum i et fag, og hvilke digitale undervisningsmetoder og kompetencemålsætninger vi derfor skal bringe ind i undervisningen, siger Morten Kallestrup og tilføjer:

- Det kan være, vi skal trække på nye digitale virkemidler, men der kan også være behov for, at de studerende tillærer sig nye digitale kompetencer, som vi endnu ikke kender så meget til – det skal projektet være med til at afdække.

Henter inspiration udefra

Undervejs i projektet vil underviserne bl.a. få input og inspiration fra aftagere og digitale eksperter, ligesom de vil trække på erfaringer fra udenlandske universiteter, der er langt fremme på feltet.

For at styrke samarbejdet på tværs af de fire universiteter er det også planen at opbygge et nationalt netværk mellem de faglige miljøer, der deltager i forløbet, og de tekniske og pædagogiske miljøer, der understøtter kompetenceudviklingen.

I første omgang bliver udviklingsforløbet afprøvet på faget Offentlig forvaltning på statskundskabsuddannelsen, inden det gælder en række erhvervsøkonomiske fag. Og ambitionen er, at modellen efterfølgende skal udbredes til alle samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske fag.

Projektet løber over tre år og involverer op mod 100 undervisere fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS.

Læs mere om ministeriets satsning og om de øvrige projekter i pressemeddelelsen.


Mød forskeren

Morten Kallestrup er lektor og viceinstitutleder for uddannelse på Institut for Statskundskab. Han underviser bl.a. på masteruddannelsen i offentlig ledelse og er studieleder for statskundskab, journalistik, sociologi og europæiske studier.

Kontakt

Om projektet

  • Projekttitel: Digital kompetenceudvikling baseret på curriculumudvikling i en digital tidsalder
  •  Projektpartnere: SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS – med Aarhus Universitet som projektleder
  •  Projektperiode: januar 2020 til december 2022
  •  Bevilget beløb: 7,5 millioner kroner
Redaktionen afsluttet: 20.02.2020