Forskning

Forskning

Vores forskning spænder bredt—fra økonomi til journalistik; fra jura til sociologi—og vi tilbyder ph.d.-uddannelser inden for alle de store områder.

Forsker ved tavle
Ph.d.-uddannelsen på SAMF

Læs mere om ph.d.-uddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på ph.d.-skolens sider.

Flag
Forskningsenheder

Læs mere om forskningsaktiviteterne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet under forskningsenheder.

SDU Forskerportal

Find information om forskerne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDUs samlede forskerportal.

Vi har fokuserede forskningsgrupper, der leverer forskning på højt internationalt niveau og med stor gennemslagskraft. Forskningsgrupperne samler sig omkring særlige faglige idéer og kompetencer, og de er bevidste og afklarede om, hvordan de kan skabe excellente forskningsresultater til gavn for den akademiske verden såvel som det omkringliggende samfund.

Vi betragter højkvalitetsforskning som et uomgængeligt mål for et universitet og samtidig et middel til at skabe værdi for og med samfundet. Vi arbejder aktivt med at skabe kritisk viden om store samfundsmæssige udfordringer og prioriteter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies