Skip to main content

Aftagerpanelet for Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog og Pædagogik

Formål 
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog (BA) og Pædagogik (KA, fuldtid og deltid) ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne) og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a. 

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser 
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser:

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog (BA)
Pædagogik (KA, fuldtid)
Pædagogik (KA, deltid)

Aftagerpanelet består af ca. 8 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 repræsentanter for det videnskabelige personale samt 2 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerrepræsentanter/alumner

 • Helle Winum, adjunkt, UC Syd (pædagoguddannelsen), ph.d.-studerende ved SDU (alumne)
 • Hanne Fie Rasmussen, adjunkt, UCL (læreruddannelsen) (alumne)
 • Jannik Holbech Rasmussen, uddannelsesleder, TEC
 • Anders Nørgaard, uddannelseschef for Pædagoguddannelsen på UCL
 • Lene Lund Wullf, chefkonsulent i Skoleafdelingen, Odense Kommune (alumne)
 • Line Dahl Rehkopff, fuldmægtig i Socialstyrelsen (alumne)
 • Ibrahim El-Hassan, stud.scient.pol., ansat i Mellemfolkeligt Samvirke
 • Line Togsverd, docent, Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme, UC Syd

 

VIP-repræsentanter

 • Anders Kruse Ljungdalh
 • Gro Hellesdatter Jacobsen

 

Studenterrepræsentanter

 • Andrea Dietz Føge Jensen
 • Maja Stina Eriksen Kroman
   
Der afholdes mindst et årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af 
Prodekanen for det Humanistiske Fakultet - d. 18. november 2023

Studienævn for Filosofi og Pædagogik - 15. november 2023

Aftagerpanelet for Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog og Pædagogik [følger, da kommissorium godkendes på førstkommende møde]

 
 
Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 22.11.2023