Skip to main content

Aftagerpanelet for Amerikanske studier

Formål

Overordnet fungerer aftagerpanelet som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre fakultetets og universitetets forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt for at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelser.

 • at sikre at eksisterende uddannelser er tidssvarende og lever op til potentielle aftageres krav
 • udtale sig ved væsentlige ændringer af studieordninger, ved nye studieordninger eller nye uddannelser, som skal akkrediteres
 • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
 • at medvirke til at formidle at studerende kan indgå i fagligt baserede projektorienterede forløb (praktik).
 • Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlig interesse for American Studies
 • Aftagerpanelet består af 4 - 6 aftagerrepræsentanter samt 1 - 2 repræsentanter for universitetet
 • Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov
 • Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand
 • Anna Will

 • Camilla Kjeldergaard Jepsen (studerende ved Amerikanske Studier)

 • Einar Dyrhauge

 • Marie Mønsted

 • Mikkel Linnemann Johansson

 • Rune Graulund (studieleder Amerikanske Studier)

 • Sabine Ansbjerg (studerende ved Amerikanske Studier)

 • Shinta Darlin

 • Sidse Ra Gerdrup-Skov

 • Vibeke Musgrave

Mindst en gang årligt, flere efter aftale.

 

 

Godkendt af dekanen den 30. maj 2011.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 04.11.2022