Forskningscenter om Livet Med Demens (LIDEM), Citizens Science ved Syddansk Universitet

 

Livet med demens

Forskningscenterets formål er at skabe øget viden om Livet Med Demens (LIDEM). I centeret vil vi arbejde på at forstå hvordan det er at leve med demens, og hvad der kan give højere livskvalitet ved at lære af medborgere, som lever med demens tæt inde på livet.

Det skønnes, at 89.000 mennesker lider af forskellige grader af demens. Mange mennesker har og flere vil i fremtiden have et hverdagsliv med demens. Prognoser peger på, at i 2040 vil antallet af medborgere over 60 år med demens være 120.000 - 140.000 (Videncenter for Demens 2019). Mange andre er berørt af demens, de pårørende og de pårørende til de nærmeste pårørende samt de fagprofessionelle.

Omdrejningspunktet og det nyskabende er at følge det hverdagsliv, der foregår, for at blive klogere på, hvordan valg træffes, og hvordan beslutninger som er afgørende for at opretholde et trygt og værdigt liv foregår. Hvordan træffes beslutninger om at blive i eget hjem, hvilke indsatser og aktiviteter virker og rent faktisk bidrager til at give livsindhold. Vi vil i centeret forsøge at blive klogere på, hvordan vi bedst får skabt det demensvenlige samfund.

Sundhedsøkonomisk estimeres, at de direkte sundheds-og sociale omkostninger forbundet med demens er 10 mia årligt i Danmark (Nationale forskningsstrategi for demens).

Citizen Science perspektivet danner en overordnet og innovativ ramme for forskningscenterets arbejde. Forskningen er bygget op på løbende inklusion af og gensidig dialog med dem der lever med demens; medborgere med demens, deres pårørende, forskellige fagprofessionelle, lokalområder, patientforeninger og andre interessenter der inddrages i udvikling af de enkelte kerneperspektiver og forskningsområder. Hensigten med Citizen Science – perspektivet er at højne forskningscenterets sociale og samfundsmæssige impact.

Selvom det at leve med demens repræsenterer sit eget felt, vil dette forskningscenter på sigt kunne give nyttig viden om det at leve med kronisk sygdom tæt inde på livet, og give viden om hvilke udfordringer, der opleves i hverdagslivet og i sundhedssystemet generelt. Yderligere placerer denne centerdannelse sig i forhold til det tredje af FNs verdensmål, der drejer sig om sundhed og trivsel for alle og bl.a. i en dansk sammenhæng vægter livskvalitet på kronikker-området.

Forskningscenteret består af et internationalt unikt konsortium med deltagelse af førende forskere og eksperter med stærke og forskellige videnskabelige kompetencer på tværs af 5 Fakulteter (HUM; NAT, SAMF, SUND; og TEK.) på Syddansk Universitet, som er placeret på 7 forskningsinstitutter på SDU. Yderligere er førende forskere fra et Universitetshospital (OUH) og Professionshøjskolerne (UCL) repræsenteret. Lige som 6 kommuner har givet positivt tilsagn om deltagelse i forskningscenteret arbejde. Centeret er en vigtig satsning fra SDU’ s side, og er derfor blevet tilført midler fra SDU’ s direktion til at videreudvikle ideen bag forskningscenterkonstruktionen.

Etablering af Forskningscenteret ledes af Professor og forskningsleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Campus Esbjerg.

Link til projektbeskrivelser på Syddansk Universitets egen side: Livet med demens SDU