Skip to main content

SDU's anvendelse af billeder/video/lyd

Formål med anvendelse af billeder/video/lyd (personoplysninger)

Formålet er at vise studielivet på uddannelserne eller på SDU generelt. At invitere til eller gøre opmærksom på SDU’s forskellige uddannelses- og vejledningstilbud samt vigtige ansøgningsfrister og Åbent Hus. Herunder også brobygningsaktiviteter vendt mod potentielle studerende. Studie- og karriererelevante oplysningskampagner til indskrevne studerende er ligeledes et formål. Endeligt er SDU forpligtet til at formidle forskning til den bredere offentlighed alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

De oplysninger, der evt. behandles, kan være:

  • Navn og køn, stemme, billeder og video af dig.

Sådan bruger vi billeder/video/lyd (personoplysningerne)

SDU ønsker at anvende billeder/video/lyd eller andet personidentificerende til intern og ekstern kommunikation via egne platforme, herunder websites og trykte medier. Dertil på digitale og sociale medieplatforme. Formålet er at vise universitetets virke nationalt såvel som internationalt rettet mod vores målgrupper: Potentielle studerende og deres forældre, indskrevne studerende, partnere og fonde, potentielle nye medarbejdere.

Billeder/video/lyd vil blive offentliggjort på de nævnte platforme i min. 3 år fra optagetidspunktet i de nævnte sammenhænge. Vil du ikke vises, kan dette til enhver tid ændres ved henvendelse til SDU via e-mailen nedenfor.

Billeder/video/lyd af dig kan optræde udover de 3 år på særligt de interne platforme.

Sletning og opbevaring af dine oplysninger

SDU vil slette oplysninger, når det ikke længere er relevant at opbevare dem. Dine oplysninger vil blive slettet hos SDU tidligst 3 år fra dags dato.

  • du har ret til at se det materiale, vi har af dig,
  • du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af materialet, og
  • du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af materialet via www.datatilsynet.dk.

Kontakt SDU Kommunikation for sletning af dine oplysninger og anfør hvor du specifikt ønsker at få slettet indholdet: kommunikation@sdu.dk

Sidst opdateret: 07.09.2022