Skip to main content

Hvad er særligt for SDU?

Vi har spurgt en gruppe nuværende studerende og forskere om, hvad der er særligt ved SDU. Læs om de værdier, der bliver fremhævet.

SDU bliver set som et antihierarkisk universitet, hvor studerende kommer tæt på underviserne, og hvor den nyeste viden inden for flere fag ofte bliver koblet sammen i tværfaglige samarbejder. Det fører til helt nye indsigter og også undervisningsmoduler med uventede fag på skemaet.

Her er de værdier, der særligt bliver fremhævet i undersøgelsen:

  1. SDU er et mangfoldigt og rummeligt universitet, hvor der er plads til alle.
  2. Vi adskiller os som et ‘hands on’ universitet, der viser et stort samfundsengagement.
  3. SDU opleves at være et innovativt universitet, der udfordrer konventionelle måder at undervise og anskue studerende på. I vores kvote 2 optag ser vi både på ansøgernes motivation og kompetencer – fremfor kun at vurdere ansøgere på deres karaktergennemsnit.
  4.  Ansatte og studerende arbejder sammen på tværs af fag og årgange hvilket underbygger oplevelsen af ligeværd men også større samfundsrelevans.
  5. Studerende og ansatte ved SDU oplever, at SDU er mere end blot et studie. Fakulteterne er forbundet som ”gader i en by”, og foruden studiet får man et rigt social-, by- og kulturliv, med adskillige muligheder for fritidsaktiviteter og sociale arrangementer: ”Alt er samlet under ét tag. Vi har en Starbucks, svømmehal og cykelsmed. Særlige ting, man ikke normalt finder på en skole.” (Sagt om SDU Odense.)
  6. Vi har ansatte fra 80 forskellige nationaliteter. Universitetet formår at tiltrække både internationale forskere - som undervisere og gæsteforelæser - og studerende til fulde bachelor- og kandidatprogrammer samt udveksling. (Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Epinion.)

Tænkt som et supermarked

- Man skal integrere fagene, så man i højere grad kan imødekomme ønsket om hybriduddannelser – egentlig kunne man beskrive et moderne universitetscenter som en form for supermarked, hvor man kan gå ad centergangen og selv forme og selv programmere sin uddannelse. (Arkitekt Knuds Holscher om tankerne bag SDU’s kvadratiske ”grid”-arkitektur ved festtalen for SDU’s 50 år i 2008.) 

SDU blev aldrig et supermarked, hvor studerende frit kunne tage ned fra hylderne og selv programmere en uddannelse. Men det nye universitet skulle i høj grad leve op til krav om fleksibilitet og tage højde for en uforudsigelig samfundsudvikling, ændringer og udvidelser. Det var politisk bestemt, at de videregående uddannelser skulle tage mere aktivt del i velfærdsstatens udvikling, blandt andet ved at: ”Fremme den dygtiggørelse, tiden kræver.”

Samfundsengagementet, det agile og tilpasningsdygtige lever videre i SDU i dag sammen med en klassiske forskningstradition.

Fakta 

  • SDU spiller også en nøglerolle i udviklingen af Danmarks største robot-hub i og omkring Odense, der i dag beskæftiger mere end 2500 ansatte.
  • I 2022 bliver SDU koblet fysisk sammen med det nye højteknologiske universitetshospital, OUH, hvilket er et af de største sammenkoblinger mellem teori, laboratorie og patientpleje i verden.
  • Universitetet har uddannelse og forskning på 6 campusser i det sydlige Danmark - i Odense , Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg.
Testbaseret optag

Hvordan foregår testbaseret optag på SDU?

Læs mere her

Karrierevejledning på SDU

Læs om hvordan SDU arbejder med karrierevejledning.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: