Skip to main content
DA / EN

SDU med på LERU's 2. kønference med fokus på køn

I juni 2018 afholdte LERU, League of European Research Universities, sin 2. konference med køn som tema.

På Universitetet i Zürich blev de ca. 100 deltagere mødt med foredrag og præsentationer om implicit bias i akademia. SDU's Gender Equality Team deltog med en posterpræsentation om deres tilgang til unconscious bias.

I januar 2018 udgav LERU et advice paper om “Implicit bias in academia”, og konferencen byggede videre på samme tema.

Forfatterne bag notatet startede konferencens to-dages program 14. juni, og oplæg fra blandt andre Naomi Ellemers fulgte senere samme eftermiddag. 

Særligt inspirerende var et oplæg fra den amerikanske teatergruppe CRLT Players fra University of Michigan på konferencens anden dag. Gruppen startede dagen med at lede konferencedeltagerne gennem interaktive tilgange til at se, føle og udfordre bias.  Ved at optræde med scener der demonstrede forskellige evaluerings- og vurderingsscenarier illustrerede gruppen på en engagerende og konstruktiv måde hvordan bias påvirker meningsdannelser og forståelser af bl.a. kvalifikationer, potentiale etc. 

CRLT

Konferencens anden dag bød også på poster præsentationer fra flere universiteter, herunder SDU. SDU's Gender Equality Team præsenterede sin tilgang til arbejdet med unconscious bias, med eksempler fra en nyligt afholdt workshop (april 2018) teamet faciliterede for SDU's direktion. Konferencedeltagerne var særligt interesserede i og spurgte ind til teamets meget praktiske måde at arbejde med bias og den håndgribelige "nudging"-tilgang til adfærdsændringer.

Det var to intense, inspirerende og øjenåbnende dage i Schweiz for SDU's Gender Equality Team, og de hjemtager nye indsigter og tilgange til det fortsatte arbejde med ligestilling på SDU.

Redaktionen afsluttet: 14.06.2018