Skip to main content
DA / EN

Lancering af nyt strategisk ligestillingsinitiativ på SDU

Torsdag 12. april blev SDU nye strategiske ligestillingsinitiativ officielt lanceret på et kick-off symposium hvor SDU’s International Gender Equality Board for første gang samledes og præsenterede anbefalinger til arbejdet.

Blandt symposiets ca. 100 fremmødte var institutledere, repræsentationer fra de lokale ligestillingsudvalg på SDU, og også flere af SDU’s Direktionsmedlemmer og SDU’s rektor, foruden flere eksterne folk fra den danske universitetssektor.

Som en del af det nye initiativ har SDU’s Direktion selv ønsket at gennemgå en workshop om unconscious bias, en af initiativets fokusområder. Den blev afholdt samme dag, forud for eftermiddagens symposium.

Symposiet blev indledt af Dekan på det Naturvidenskabelige fakultet og formand for SDU’s centrale ligestillingsudvalg, Martin Zachariasen, med en kort præsentation af det nye Gender Equality initiativ.Zachariasen intro

Herefter gav Martin ordet videre til symposiets convenor, Dekan på det Samfundsvidenskabelige fakultet, Nickolaj Malchow-Møller, som faciliterede resten af symposiets program. Malchow-Moeller

Hoveddelen af symposiet bestod af korte oplæg fra SDU’s International Gender Advisory Board. IGABs at SDU

Her præsenterede hvert medlem sine anbefalinger til SDU’s ligestillingsarbejde.Yvonne at SDU

Medlemmerne var forinden blevet briefet af SDU’s Gender Equality Team om SDU’s indsats og arbejdet hidtil, og deres anbefalinger tog udgangspunkt i tre spørgsmål de havde fået stillet forud for symposiet:

  1. If you were to implement a GE-initiative at SDU from tomorrow, what would be your first, second and third priority? What specific actions?
  2. Given your experience and expertise and what you know of SDU and Denmark, what in your perspective are the most important steps in order for positive, visible and indisputable changes to take place?
  3. Given your experience and expertise and what you know of SDU and Denmark, what would in your eyes be the first action SDU could take in order for the Danish university and higher education sector to come together on an effective gender equality agenda? 

Heidi at SDU

Anbefalingerne fra SDU’s International Gender Advisory Board omfattede bl.a.

  • at sikre en tydelig ledelsesforankring og -støtte til ligestillingsarbejdet på SDU
  • at skabe og benytte relationer til eksisterende og nye allierede, nøglepersoner og netværk
  • at etablere en solid og tilgængelig ligestillingsdatabase, gerne også med nationale data
  • at arbejde med øget bevidsthed om selve initiativet
  • at bruge en flersporet tilgang til ligestillingsarbejdet, og gerne tænke bredt om (køns)diversitet i forskning og blandt forskere
  • at håndtere den modstand ligestillingsinitiativet kan møde ved at arbejde aktivt med den
  • at sørge for en tydelig og systematisk løbende evaluering og monitorering af ligestillingsarbejdets resultater

Attendees from panel

I plenum blev anbefalingerne efterfølgende diskuteret og uddybet med indspil og spørgsmål fra de fremmødte. Der blev en levende diskussion af bl.a. det danske og europæiske politiske rammeværk for ligestillingsarbejdet på de danske universiteter, hvordan det er nyttigt og vanskeligt at arbejde aktivt med unconscious bias, og hvordan forandringsagenter på ligestillingsfronten med fordel kan tilgå arbejdet som ”tempered radicals”.

Symposiet blev afsluttet med en reception, hvor dagens temaer og diskussioner blev fortsat.

Redaktionen afsluttet: 12.04.2018