Skip to main content
DA / EN

GET omtales i nordiske medier

Omtale af SDU’s ligestillingsinitiativ og etablering af GET i danske Weekendavisen og norske Kifinfo

Weekendavisen bragte 6. april 2018 et debatindlæg skrevet af SDU’S Gender Equality specialkonsulent Maria Dockweiler.

Nobel MeToo

Maria Dockweilers debatindlæg tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem en stadigt voksende efterspørgsel efter grænsebrydende og excellent dansk forskning og det faktum at antallet af kvinder i professor- og lektorstillinger i Danmark er lavere end hele EU´s gennemsnit. Ligestillingsarbejdet i Danmark har længe lidt under et manglende politisk fokus og det er vigtigt, at ligestillingsarbejdet kommer ud af glemmebogen og prioriteres højt på universitetssektorens strategiske dagsorden, skriver hun. Som det første danske universitet, der etablerer et ligestillingsteam, tager SDU et vigtigt skridt i den retning. Maria understreger i indlægget, at der ikke findes et modsætningsforhold mellem at forbedre forskningen og øge mangfoldigheden på Danmarks universiteter.

Norske kifinfo.no bragte 14. august 2018 en artikel om det nye Gender Equality Team (GET) på SDU under overskriften ”Dansk universitet etablerer likestillingsteam”.

GET i Kifinfo

Norske kifinfo drives af Komité for Kønsbalance og Mangfoldighed i Forskning (KIF). Maria Dockweiler blev interviewet til artiklen og hun påpeger, at det klinger unægtelig hult for et skandinavisk land at ligge langt bag de andre EU-lande på ligestillingsfronten. Med etableringen af GET-teamet opnås der større slagkraft og dermed en reel chance for skabe en forskel på ligestillingsfronten, siger hun.

Formanden for SDU´s centrale ligestillingsudvalg og dekan på det Naturvidenskabelige fakultet, Martin Zachariasen, blev også interviewet til artiklen. Han forklarer bl.a. at ledelsen på SDU besluttede at tage større ansvar, da de så, at det gik trægt med repræsentationen af kvinder. Han understreger, at der findes flere årsager, bl.a. dårlige permissionsordninger og ”macho-kultur”. I ledelsen tror de på, at mangfoldighed og ligestilling både vil styrke arbejdsmiljøet og forskningen på SDU, siger han.

Artiklen nævner også etableringen af GEAR:DK-netværket (Gender Equality in Academia and Research in Denmark), hvor SDU’s GET-team sidder i styregruppen, samt GET’s etablering af en ny database med ligestillingsdata om SDU. 

Redaktionen afsluttet: 06.04.2018