Skip to main content
DA / EN

Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis (Praksisudvalget)

Videnskabeligt arbejde ved SDU skal udføres i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed og god forskningsskik. Herunder, at der ikke udvises en adfærd, der kan karakteriseres som ”videnskabelig uredelighed” eller som ”tvivlsom forskningspraksis”.

 

Rektor har nedsat et internt, rådgivende udvalg - Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis (Praksisudvalget) til behandling af sager om eventuelle brud på god videnskabelig praksis i forbindelse med forskning ved SDU.

 

Når en sag er indbragt for udvalget, træffer det beslutning om, hvorvidt sagen skal behandles, afvises eller oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Udvalget skal alene påse, at sagen indeholder de formelle betingelser for at blive oversendt til nævnet.

 

SDU's regelsæt til håndtering af videnskabelige uredelighed og tvivlsom forskningspraksis blev godkendt af direktionen den 19. september 2019. 

 

Udvalgets sammensætning:

 

MEDLEM

SUPPLEANT

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor Philippe Grandjean

Institut for Sundhedstjenesteforskning

pgrandjean@health.sdu.dk 

Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik

Klinisk Institut

kkyvik@health.sdu.dk

 

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Professor Nils J. Færgemann

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

nils.f@bmb.sdu.dk 

Professor Rolf Fagerberg

Institut for Matematik og Datalogi

rolf@imada.sdu.dk

Det Tekniske Fakultet

Professor Henrik Gordon Petersen

SDU Robotics

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

hgp@mmmi.sdu.dk

Professor Jan Vang Brambini- Pedersen

Institut for Teknologi og Innovation

jvbp@iti.sdu.dk

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Professor Sten Schaumburg-Müller (Formand)

Juridisk Institut

stsm@sam.sdu.dk

 

Professor Bent Ole Gram Mortensen

Juridisk Institut

bom@sam.sdu.dk

Det Humanistiske Fakultet

Lektor Tove Faber Frandsen

Institut for Design og Kommunikation

t.faber@sdu.dk

Professor Søren Harnow Klausen

Institut for Kulturvidenskaber

harnow@sdu.dk 

              

 

 

Henvendelser til Praksisudvalget stiles til rektor Jens Ringsmose og sendes til sekretariatet for Praksisudvalget på jura@sdu.dk.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

 

Sidst opdateret: 05.07.2024