Skip to main content

Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 12. april 2021 kl. 14.00 til ca. 18.00

 

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Årsrapport 2020
Indstilling
Supplerende fremlæggelse på mødet
Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC samt vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefcontrollerHeidi Krieber og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2020
Indstilling | Revisionsprotokollat
Supplerende fremlæggelse på mødet 
Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC samt vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefcontroller Heidi Krieber og budgetchef Linda DaCosta deltager

4. Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1, 2021
Orientering
Supplerende fremlæggelse på mødet
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

PAUSE

5. Strategisk rammekontrakt 2018-2021: Afrapportering for 2020 og handleplan for 2021
Indstilling
Supplerende fremlæggelse på mødet

6. Etablering af SDU Business School på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pr. 1. september 2021
Orientering
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

7. Status på intern høring om forsknings- og ytringsfrihed
Orientering
Supplerende fremlæggelse på mødet

PAUSE

8. Positiv institutionsakkreditering af SDU
Orientering
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

9. Søgning til SDU’s kandidatuddannelser og søgning i kvote 2 til SDU’s bacheloruddannelser
Orientering
Supplerende fremlæggelse på mødet

10. Årshjul 2021 og mødekalender 2022
Indstilling
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

11. Status på byggesager
Orientering
Ingen supplerende fremlæggelse på mødet

12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

13. Meddelelser fra rektoratet

14. Eventuelt

Sidst opdateret: 03.07.2024