Skip to main content

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

mandag den 15. juni 2020 kl. 14.00 i O77

Campusvej 55, 5230 Odense M

 

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2020, herunder uddybning af SDU’s kapitalberedskab
Orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Opfølgning på strategiske indsatser efter nedlukning af campus herunder Vores Verdensmål 
Orientering

4. Medbestemmelse og medinddragelse
Indstilling 

PAUSE

5. Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2020-2
Indstilling 

6. It-sikkerhed på SDU
Orientering 

7. Status på Byggesager
Orientering

8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

10. Eventuelt

 

 

Sidst opdateret: 03.07.2024