Skip to main content
DA / EN

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 4. april 2016 kl. 15.00 i

The Yellow Conference Room, 2. sal

Videnbyen, Cortex Park 26, Odense M

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen
     
 2. Årsrapport 2015
  Indstilling  Revisionsprotokollat
     
 3. Rigsrevisionens rolle som revisor ved selvejende uddannelsesinstitutioner
     
 4. Mødekalender for 2017
  Indstilling

     
 5. Status på godkendte byggesager

  5.1 - Byggesag - Varegård Vest
              Indstilling

     
 6. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
     
 7. Meddelelser fra rektor Henrik Dam
     
 8. Eventuelt

     

 

Sidst opdateret: 03.07.2024