Skip to main content
DA / EN

Millioner til NanoSYD-forskere fra Danmarks Frie Forskningsfond

I år fik 191 originale projekter støtte for i alt 668 millioner kroner under de to virkemidler DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2. Lektor Jakob Kjelstrup-Hansen og professor mso, Morten Madsen, er blandt modtagerne - begge fra forskningscentret NanoSYD på SDU.

Hvert forår giver Danmarks Frie Forskningsfond støtte til nogle af de mest lovende og originale ideer på tværs af alle videnskabelige grene, når programmerne ”DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2” bliver uddelt. Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst udtaler:

»Niveauet har været enormt højt i år. Det er fantastisk at blive bekræftet i den enorme idérigdom og høje kvalitet, der er i de danske forskningsmiljøer. I sidste ende kan det være til gavn for hele samfundet, fordi det udbygger fundamentet for forskningens nybrud, og dermed er det med til at ruste os til fremtiden.« 


Se listen over "DFF-Forskningsprojekt1"-bevillinger her.
Se listen over "DFF-Forskningsprojekt2"- bevillinger her. 

Videnskabens år: Høj kvalitet og fri forskning

Maja Horst glæder sig over den høje kvalitet i ansøgningerne til DFF-Forskningsprojekt1 og 2. Hun uddyber:

»Formålet med virkemidlet er netop at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning. I år har vi bl.a. set flere ansøgninger, der adresserer den grønne omstilling og de udfordringer, den bringer med sig, men den helt overordnede og gennemgående tendens har været, at projekterne trækker tråde til fællesskabet; både på tværs af forskningsmiljøer, men også ud i hverdagen, til virksomhederne, borgerne og helt op til det politiske niveau.«

2,9 millioner kroner til NanoSYD-forsker

Et af de projekter, der netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, er initieret af lektor ved NanoSYD på SDU, Jakob Kjelstrup-Hansen, som har modtaget en bevilling på 2,9 millioner kroner.

”Jeg er meget stolt over at modtage bevillingen fra DFF. Dette vil give et stort boost til vores forskning inden for fotodetektorer og styrket samtidig både vores virksomheds- og internationale samarbejde,” siger Jakob Kjelstrup-Hansen.

Jakob Kjelstrup-Hansens projekt omhandler infrarøde fotodetektorer, som har et stort potentiale inden for fødevareanalyse, for eksempel ved automatiseret sortering af frugt og grøntsager.

Teknologien har dog mange anvendelsesmuligheder og man kunne på sigt forestille sig, at den vil kunne anvendes i forbindelse med automatisk affaldssortering på forbrændingsanlæg. 

”Eksisterende detektorteknologier er typisk baseret på uorganiske halvledermaterialer, som dog er dyre og fremstillingsprocessen er kompliceret. I modsætning hertil er organiske halvledermaterialer billige og har relativt simple fremstillingsprocesser, som dog ikke er udviklede til samme høje niveau,” fortæller Jakob Kjelstrup-Hansen. 

Og det er her forskeren vil sætte ind; de organiske halvledermaterialer skal udvikles til et højere niveau, så de bliver bedre til at absorbere lys og sende et elektrisk signal videre. 

”Derfor går vi ind og kigger på mikrostrukturen i halvledermaterialerne. Organiske materialer består en lange molekylekæder, som kan være mere eller mindre strukturerede. Du kan forestille dig en gryde kogt spaghetti, der ligger sammenfiltret og snoet ind i hinanden. Vores mål er så at få molekylerne til at ligge pænt på rad og række som spaghettien inden den er kogt. På den måde skabe en tyndfilm, som er optimal i forhold til fotodetektor-anvendelser."

6,2 millioner til organiske solceller

Et andet af projekterne, der har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, er sat i gang af et hold forskere fra DTU i samarbejde med professor mso, Morten Madsen, fra SDU i Sønderborg. Projektet har titlen ’EPIC-OPV: Entangled PolaritonIC states for improved energy and charge transfer in non-fullere Organic Photovoltaics’ og har modtaget en samlet sum på 6,2 millioner kroner. 

Stolt leder af NanoSYD

Med en samlet sum på næsten 6 millioner forskningskroner til NanoSYD, så er leder for centret, professor Horst-Günter Rubahn, ikke overraskende en glad og stolt mand. Bevillingerne baner nemlig vejen for nye anvendelser af organiske – og dermed grønne - materialer i fremtidige teknologiske løsninger, som hjælper os med at forme en bæredygtig fremtid. 

”Vi har udviklet avancerede organiske tyndfilm teknologier over de sidste mere end ti år og det er fantastisk at se at den slags teknologier bliver meget værdifuld, nu hvor vi stå over for de virkelig store klimaudfordringerne”, siger Prof. Horst-Günter Rubahn, leder af NanoSYD centret og Mads Clausen Instituttet. 


Fakta om uddelingen (faktaboks)


* 75 anerkendte forskere karakteriseret ved høj ekspertise og risikovillighed foretager udmøntningsopgaven med at spotte og sikre forskningsmidler til excellente idéer.

* De 75 forskere er medlemmer af og fordelt på fem forskningsfaglige råd i Danmarks Frie Forskningsfond.

* Internationale paneler foretager såkaldte peer reviews på en udvalgt andel af ansøgningerne, som rådene inddrager i deres bedømmelser.

* 1919 forskere har ansøgt om sammenlagt 7,18 mia. kr., mens 191 ansøgere har opnået bevilling for samlet 668 mio. kr.

* Succesraten målt på antal ansøgninger er knap 10% på tværs af de faglige råd. Succesraten målt på bevilget beløb er 9,3 %.

* Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,5 mia. kr. til risikovillig forskning i Danmark. 

Redaktionen afsluttet: 06.05.2021