Skip to main content
DA / EN

MCI med i udvikling af ny avanceret plænerobot

Ligesom man kan få en plæneklipperrobot til sin græsplæne, så er der nu en ny og mere avanceret plænepleje-robot på vej til golfbaner og andre større græsarealer. Den kan både klippe og lufte græsset samt fjerne ukrudt.

Sønderborg-firmaet Sidis Engineering er i gang med at udvikle en helt ny plæneklipperrobot, autoTurf, der i modsætning til plæneklipperrobotterne i parcelhushaverne er meget større, kører med højere hastighed og rummer en meget avanceret GPS-styring. Der er tale om differentiel GPS-styring, hvor signalerne fra GPS-satellitterne suppleres med signaler fra flere master i Danmark. GPS-systemet er ikke særligt præcist, da positionen kan afvige 2-10 meter fra den rigtige position. For at få en positionsbestemmelse der kun afviger med få centimeter, inddrages signaler fra de danske master. Da disse master har en helt fast og kendt position, så kan autoTurf-positionen, som beregnes ud fra GPS-satellitterne, korrigeres. Derfor kan autoTurf-robotten følge en forud fastlagt rute helt præcist i modsætning til de små robotter i parcelhushaverne, som oftest kører rundt på må og få. Da Sidis’ robot kører autonomt, er der indbygget en masse sikkerhed. For eksempel standser robotten, hvis dens afstandsfølere registrerer forhindringer såsom mennesker, golftasker osv., og starter igen, når forhindringen er væk igen.

MCI udvikler dynamisk planlægning
Udviklingen af autoTurf-plæneplejerobotten er del af et udviklingsprojekt af samme navn, som løber i tre år og er støttet af Region Syddanmark. Projektets opgave går ud på at konstruere et batteristøttet diesel/elektrisk-drivsystem til plænepleje-robotten. Formålet er at optimere energianvendelsen og udnyttelsen af tiden. Mads Clausen Instituttet deltager i projektet med en Ph.d.-studerende, og forskningsopgaven er bl.a. at supplere ruteplanlægningen med en mere dynamisk planlægning, som tager højde for uforudsete forhindringer såsom golfspillere, efterladte genstande osv. Robotten skal således kunne køre udenom eventuelle forhindringer og evt. køre et andet sted hen og fortsætte arbejdet. Samtidig vil der være fokus på, at sikkerheden varetages på højest mulige niveau i henhold til internationale sikkerhedsstandarder.


For yderligere information, kontakt lektor Søren Top på tlf. 6550 1613 eller e-mail top@mci.sdu.dk.

 


Redaktionen afsluttet: 01.07.2016