Skip to main content

Navne

Professor med fokus på knogleskørhed, bryst- og prostatakræft

Kent Søe er udnævnt til professor i cellebiologi og knoglepatologi ved Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital (OUH), og Forskningsenheden for Patologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU).

I det nye professorat er det Kent Søes mål ved hjælp af samarbejde både lokalt, nationalt og internationalt at udvikle nye kliniske og diagnostiske redskaber til en bedre og mere individualiseret behandling af særligt patienter med knogleskørhed, bryst- og prostatakræft. Det er målet, at dette skal gøres ved at integrere nye diagnostiske tiltag i patologien, biomarkører samt genetik og epigenetik. En aktiv involvering af patienter og pårørende i denne forskning og i forskningsenheden generelt vil også være et fokuspunkt.

Fra 2006 og fremadrettet har Kent Søe specialiseret sig indenfor cellebiologisk forskning med knogleceller fra både raske personer og patienter – i særlig grad de knoglenedbrydende celler, osteoklaster. Men han har også igangsat flere kliniske forsøg, hvor fokus er på patienter med knogleskørhed samt bryst- og prostatakræftpatienter med metastaser i knoglerne. Netop dette forskningsområde vil være hans fortsatte fokus i professoratet.

Kent Søe er uddannet biolog fra Aarhus Universitet i 1998, hvorefter han sammen med barn og hustru flyttede til Jena i Tyskland. Her forsvarede han i 2002 sin ph.d.-afhandling i biokemi ved Afdeling for Biokemi, Institute of Molecular Biotechnology og Friedrich Schiller University under vejledning af Prof. Frank Groβe. Efterfølgende blev han af Prof. Groβe ansat som forsker og underviser i Afdeling for Biokemi, hvor han ledte sin egen forskningsgruppe og også havde ansvaret for undervisning af biokemistuderende på universitet. Fra 1998 til 2006 koncentrerede Kents forskning sig om, hvordan kroppens celler kan reparere skader på vores arvemateriale så sygdom ikke opstår.

I 2006 rejste Kent med hustru og to børn tilbage til Danmark, hvor han blev ansat som seniorforsker i Afdeling for Klinisk Cellebiologi på Vejle Sygehus ledet af professor Jean-Marie Delaissé. Kent Søe arbejdede på Vejle Sygehus fra 2006 til og med 2018 og blev desuden i 2012 adjunkt og i 2014 lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. I 2019 fik han ansættelse som lektor ved Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, og Forskningsenhed for Patologi ved Klinisk Institut, SDU og har siden 2021 også varetaget rollen som Forskningsleder i forskningsenheden.

Kent Søe vil varetage en 90% universitetsstilling som professor og en 10% klinisk stilling med diagnostiske opgaver. Ud over sine forskningsmæssige forpligtelser vil han også påtage sig rollen som forskningsleder af Forskningsenheden for Patologi, ved OUH og SDU.

Kent Søe er 51 år gammel og er vokset op på Vejle-egnen – mere konkret i den lille landsby, Skærup.

Mød forskeren
Professor Kent Søe

Kent Søe er professor og forskningsleder ved Forskningsenhed for Patologi ved Klinisk Institut, SDU og OUH.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 12.12.2023