Skip to main content

Kan øjenundersøgelser forudsige risiko for demens ved type 2-diabetes?

Steno Diabetes Center Odense og Syddansk Universitet med Professor Jakob Grauslund i spidsen modtager 250.000 euro til nyt projekt.

RECOGNISED – akronym for forskningsprojektet “Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia” – er et europæisk multicenterstudie, der gennem det EU-finansierede Horizon 2020 program har modtaget 6 mio. euro. Heraf er 250.000 euro målrettet forskning på SDU og Steno Diabetes center Odense.

Projektet har til formål at undersøge, om man ved brug af patientvenlige øjenundersøgelser kan afgøre, hvilke personer med type 2-diabetes, der har øget risiko for udvikling af tidlig demens.

Ifølge Jakob Grauslund, professor i øjensygdomme, er tidlig udvikling af demens nemlig en alvorlig, men overset komplikation ved type 2-diabetes.

Øjnene viser vej til hjernen

Da øjet er en fremskudt del af hjernen, og mange af de samme processer finder sted sideløbende i øjets nethinde og hjernen, kan øjenundersøgelser være med til at identificere personer med type 2-diabetes, der har øget risiko for udvikling af tidlig demens.

På den måde kan patienterne få hjælp til at tage bedre hånd om egen sygdom og eget liv i sygdommens tidlige fase.

-Det er vigtigt at identificere patienter med risiko for udvikling af demens, for at kunne forsinke sygdomsudviklingen og sikre de bedst mulige ressourcer til at håndtere forløbet, siger Jakob Grauslund.

Fra observation til evidens

Horizon 2020 bevillingen skal overvejende bruges til at følge 168 europæere med type 2-diabetes og begyndende kognitive udfordringer gennem 30 måneder.

Dette studie skal være med til at påvise, om målinger af øjets nethinde kan være med til at afgøre, om patienterne udvikler demens.

-Bevillingen har gjort det muligt at starte projektet, som grundlæggende beror på en nylig observation af, at øjenkomplikationer ved type 2-diabetes ikke blot er en sygdom, som rammer de mindste blodkar, men også påvirker nervetrådene i nethinden. Denne såkaldte neurodegeneration spiller en essentiel rolle ved udvikling af demens, og dermed håber vi, at kunne påvise, at øjenforandringerne afspejler tilsvarende processer i hjernen, som er mere vanskelige at monitorere, forklarer Jakob Grauslund.

Mød forskeren

Jakob Grauslund er professor og forskningsleder i oftalmologi og gæsteforsker ved Steno Diabetes Center Odense.

Kontakt

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558
Redaktionen afsluttet: 19.02.2020