Skip to main content
DA / EN

Adjungering

Bedre hjælp til patienter med tumorer i kraniebunden

Professor Eric Wang er ny adjungeret professor ved Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Det betyder et stort kompetenceløft til teamet, som behandler tumorer i kraniebunden.

Af Nana Olejank Hansen, , 07-06-2024

Patienter med udbredte tumorer i kraniebunden - i fagsprog kaldet skull base tumorer - gennemgår ofte meget store operationer. Ved disse operationer foretager kirurgen ganske gennemgribende åbninger af kraniet og næse-/bihulesystemet. Det kan forårsage betydelige følger trods et teknisk vellykket kirurgisk indgreb.

På Skull Base Centret i Pittsburgh, USA har man i en årrække udviklet metoder til at minimere disse indgreb, så de kan foretages ved en kikkertoperation gennem næse-/bihulesystemet. Centret er derfor i dag verdenskendt og førende indenfor denne form for skull base kirurgi.

Nu har professor Eric Wang fra Skull Base Centret I Pittsburgh takket ja til at blive adjungeret professor ved Forskningsenhed for Neurokirurgi, Klinisk Institut og Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Det betyder, at danske patienter får gavn af den enorme viden og ekspertise, som Eric Wang besidder, både i den daglige klinik, men også forskningsmæssigt.

En videreudvikling af behandlingsmetoderne

Professor Eric Wang vil blive inddraget i fremtidige forskningsprojekter herunder ph.d.-projekter indenfor skull base-relaterede emner. Særligt vil fokus være rettet imod udbredte næse-/bihuletumorer, udbredte hypofysenære tumorer samt clivus tumorer.

-Adjungeringen af Professor Eric Wang er et stort skridt fremad indenfor videreudvikling af minimal invasiv endoskopisk kikkertkirurgi på Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital – et stort kompetenceløft til vores skull base team, forklarer Frantz Rom Poulsen, forskningsleder og professor ved Forskningsenhed for Neurokirurig, og fortsætter:

-Hans store kliniske forskningserfaring passer perfekt ind i afdelingens og Syddansk Universitets forskningsstrategi. Der er ingen tvivl om, at adjungeringen af Professor Eric Wang vil være til stor gavn for både fagprofessionelle og forskere og ikke mindst danske patienter.

Et stærkt partnerskab

Det er ifølge professor Eric Wang afgørende for fremskridtet inden for kraniebundskirurgi, at man indgår og udvikler stærke partnerskaber.

-Ved at dele vores kliniske erfaringer og samtidig udforske nye spørgsmål inden for behandling og håndtering af disse sjældne tilstande, håber jeg oprigtigt, at min rolle som adjungeret professor vil resultere i nye opdagelser. Jeg ser frem til at samarbejde med de fremragende kirurger ved SDU og OUH for at forbedre behandlingen af patienter med kraniebundsproblemer, fortæller professor Eric Wang.

Han har til hensigt at inviterere Skull Base Teamet fra SDU og OUH til University of Pittsburgh, men også at besøge og observere sager ved OUH. Eric Wang ser frem til at vende vanskelige sager og ser frem til et rigt og frugtbart samarbejde med forskerne fra Klinisk Institut og OUH.

Mød forskeren

Professor Eric Wang bliver adjungeret professor i kraniebundskirurgi – skull base kirurgi – ved Forskningsenhed for Neurokirurgi, Klinisk Institut og Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 07.06.2024