Skip to main content
Navne

Claus Bistrup udnævnt til professor i nyresygdomme

Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH

Som overlæge på OUH har Claus Bistrup haft et tæt samarbejde med professor Boye L. Jensen, Institut for Molekylær Medicin på SDU - i nyrernes reaktion på protein i urinen ved forskellige nyresygdomme hos mennesker. Mange af disse forsøg er gennemført af ph.d.-studerende, som Claus Bistrup har været medvejleder for. Denne forskning har været med til at ændre den måde, man kan opfatte proteinudløst forstyrrelse i saltudskillelsen i urinen og dermed også givet en forklaring på, hvorfor man kan få væskeophobning i kroppen og højt blodtryk, når urinen indeholder protein.

Med udnævnelsen til professor skal halvdelen af Claus Bistrups arbejdstid gå med klinisk lægearbejde og halvdelen med forskning. Udover at hjælpe kollegaer med at udvikle og gennemføre egne projekter, skal han fortsætte forskningen i konsekvenserne af protein i urinen, med fokus på, hvordan man kan forhindre de skadelige virkninger. Derudover vil han forsøge at finde årsager til nogle af de store problemer for nyretransplanterede patienter: blodtryksforhøjelse, åreforkalkning, knogleskørhed og diabetes. Og måder man kan afhjælpe disse problemer på. På længere sigt, vil han søge at optimere behandlingen af donornyrer, når de skal transporteres.

Om Claus Bistrup

Claus Bistrup er uddannet fra Københavns Universitet januar 1990. Efter indledende klinisk uddannelse i Esbjerg, kom han til OUH september 1995 og afsluttede uddannelsen til speciallæge i medicinske nyresygdomme 2001. Januar 2005 erhvervede han ph.d.-graden ved Institut for Molekylær Medicin, SDU i medicinsk fysiologi på en afhandling om forstyrrelser i nyrens udskillelse af salt ved samtidig protein i urinen hos rotter.

Efter ph.d.-graden havde han et års kvalificerende klinisk uddannelse på Rigshospitalet i København. Siden da, har han været ansat ved nyremedicinsk afd. Y, OUH, og fra 2006 nyretransplantationsansvarlig overlæge. Som et led i denne stilling er der blevet opstartet nyretransplantationer med blod- og vævstypeuforligelighed, ligesom afdelingen deltager aktivt i det skandinaviske nyredonorbytteprogram.

Claus Bistrup, 59 år født og opvokset i Storkøbenhavn. Han er gift og har fire børn, og bor i Odense.

Mød forskeren
Professor Claus Bistrup

Professor Claus Bistrup. Overlæge ved afdeling Y, OUH

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 04.10.2021