Skip to main content

Velkommen til endnu en ny ph.d.-stipendiat

Mathilde Carøe Munkholm er ny medarbejder på Juridisk Institut

Den 1. februar 2021 tiltrådte Mathilde Carøe Munkholm som ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut. Hun er 29 år og blev i 2017 færdig som cand.soc. i retssociologi fra Syddansk Universitet. Hun kommer fra en stilling som fuldmægtig i Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvor hun primært har været beskæftiget med ledelses- og sekretariatsbetjening i kriminalforsorgens direktørstab. Hun har tidligere været ansat på Juridisk Institut ved SDU, ved Institut for Menneskerettigheder samt i advokatfirmaet Bruun & Hjejle. 

Mathildes ph.d.-projekt handler om sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgens institutioner med fokus på bl.a. forebyggelse af smitsomme sygdomme. Ved gennemgang af bekendtgørelser, vejledninger, retningslinjer og internationale regler på området vil Mathilde belyse det retlige grundlag for projektet, og projektet vil gøre brug af kvalitative metoder til at indsamle data om indsattes oplevelser af sundhed og erfaringer med sundhedsbetjeningen.

Som ph.d.-stipendiat vil Mathilde blive tilknyttet forskningsgruppen Retten i samfundet, og professor mso Linda Kjær Minke er hovedvejleder på projektet.

Vi byder Mathilde velkommen til Juridisk Institut!

Mathilde Carøe Munkholm

 
Redaktionen afsluttet: 05.02.2021