Skip to main content

Ole Hammerslev modtager 2,8 mio. kroner

Professor modtager stor bevilling til projekt om, hvordan rammelovgivning omsættes til praksis i interaktionen mellem sagsbehandlere og borgere.

Professor Ole Hammerslev har netop modtaget en bevilling fra Den Frie Forskningsfond på intet mindre end 2.838.528 mio. kr. 

Han har modtaget den for sit projekt ’Framework law in the welfare state: The role of law in professional discretion in social cases’, der undersøger, hvordan rammelovgivning omsættes til praksis i interaktionen mellem sagsbehandlere og borgere.

Om projektet
Rammelovgivning præger socialområdet, og sagsbehandlerne omsætter lovgivningens rammer til praksis, når de foretager skøn. Borgerne har et retligt krav på at blive inddraget i sagsbehandlingen, og deres medvirken er central for at identificere deres behov for hjælp. Lovgivningen fastsætter rammerne for borgere og sagsbehandleres interaktioner, men indholdet af sagsbehandlingen kan variere fra sag til sag, afhængigt af vurderingen af borgernes situation og socialfaglige, organisatoriske og økonomiske faktorer. Borgernes medvirken til sagsbehandlingen påvirkes af deres ressourcer og erfaringer samt deres forventninger til velfærdssystemet.

Projektet inddrager ungdomshjemløshed som casestudie. Antallet af unge hjemløse er næsten fordoblet siden 2009 og er det højeste i Norden. Manglen på et hjem er typisk blot ét af flere problemer, hvor psykisk sygdom og misbrug bidrager til en øget kompleks problemstilling. For at kunne afhjælpe ungdomshjemløshed forudsætter det en helhedsorienteret sagsbehandling, men den helhedsorienterede sagsbehandling udfordres af socialområdets komplekse lovgivning.

Projektet bidrager til forskningsområdet ved at anlægge et retssociologisk, interaktionistisk perspektiv, som er helt centralt for at analysere, hvordan den sociale rammelovgivning omsættes til praksis, når sagsbehandlere og borgere interagerer. 


Vi ønsker Ole et stort tillykke med hæderen!

Ole Hammerslev Juridisk Institut

 

Redaktionen afsluttet: 09.12.2020