Skip to main content

Ny fornem titel til professor Nina Dietz Legind

Professor Nina Dietz Legind er netop blevet udpeget som ny formand for Finanstilsynets bestyrelse

Erhvervsminister Simon Kollerup begrunder valget af Nina Dietz Legind på følgende vis: 

”... Finanstilsynet (er) en central institution, som varetager en meget vigtig opgave for vores samfund, og jeg er meget glad for, at Nina Dietz Legind har sagt ja til at lede det arbejde som formand for Finanstilsynet. Nina Dietz Legind vil bidrage med solide juridiske kompetencer, dyb indsigt i det finansielle område og stor erfaring fra sit øvrige virke.”

Læs pressemeddelelsen her.

Vi ønsker Nina stort tillykke med det nye hverv!

Nina Dietz Legind

 

Redaktionen afsluttet: 02.07.2020