Skip to main content
Webinar

Alle mand ombord? Hvordan sociale entreprenører i virkeligheden har det med FN’s verdensmål

Webinar om forholdet mellem verdensmålene og socialt entreprenørskab.

Torsdag den 15. april kl. 14.00 - 15.00 afholdes webinar om forholdet mellem verdensmålene og socialt entreprenørskab ved Nicole Siebold og Franziska Günzel-Jensen (Aarhus Universitet). Det er gratis at deltage.

Klik her for tilmelding

Sociale entreprenører spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at lykkes med verdensmålene som bred tværsektoriel agenda for social værdiskabelse både globalt og lokalt. På overfladen ligner det et godt match. Med mobiliseringen af sociale entreprenører tilføres innovativ og drivende kraft til agendaen, mens opkobling på verdensmålsagendaen kan være en hjælp for de sociale entreprenører i deres jagt på ressourcer og samarbejdspartnere.

Men nyere forskning viser, at sociale entreprenører ofte er skeptiske overfor verdensmålsagendaen og tøver med at koble sig på den, til trods for de mulige gevinster. Denne skepsis er vigtig at forstå, hvis vi skal lykkes med verdensmålsagendaen gennem socialt entreprenørskab. Men det har også bredere implikationer for arbejdet med verdensmålene på tværs af sektorer.

Til dette webinar har vi inviteret Nicole Siebold og Franziska Günzel-Jensen fra Aarhus Universitet til at præsentere og diskutere deres forskning om verdensmålene og socialt entreprenørskab. De vil præsentere centrale pointer i deres seneste forskning om indarbejdelse af verdensmålene blandt sociale entreprenører. Denne forskning er nyligt blevet accepteret til Academy of Management konferencen og har modtaget best paper pris på G-Forum konferencen i Tyskland.

Webinaret er relevant for praktikere, undervisere og forskere, der arbejder med verdensmålene og socialt entreprenørskab, hvad end det er i regi af den private eller offentlige sektor. Moderator på webinaret er Steffen Korsgaard, institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU i Kolding. På webinaret vil præsentationen være på engelsk, men der vil også være mulighed for at stille spørgsmål på dansk.

Dette webinar er det første i en række webinarer fra SDU I Kolding med fokus på FN’s verdensmål. Med denne webinarserie ønsker vi at sætte fokus på både succeshistorierne og udfordringerne ved verdensmålsagendaen i en global og lokal kontekst.

Redaktionen afsluttet: 07.04.2021