Skip to main content

International ranking af entreprenørskabsforskning sætter SDU i godt selskab

SDU indtager en pæn placering på den nylige internationale ranking af entreprenørskabsforskning.

SDU ligger på en delt plads som nummer 100 på den internationale rankingliste TCU - i selskab med blandt andre markante universiteter som University College London, University of Illinois at Chicago og University of Pennsylvania. Denne placering er særligt bemærkelsesværdig, da SDU på listen konkurrerer med universiteter med betydeligt større forskningsmiljøer.

Rankinglisten er baseret på publikationer i de førende amerikanske tidsskrifter indenfor entreprenørskab over en fem-årig periode.

Konkurrencedygtigt forskningsmiljø

I forskningsgruppen for Entreprenørskab og Organisation på SDU i Kolding er der tilfredshed med placeringen.

Professor Kim Klyver, der står bag flere af de publikationer, der tæller i listen, udtaler således:

- Vi har et lille, men internationalt konkurrencedygtigt forskningsmiljø omkring entreprenørskab på SDU i Kolding, og vi har de seneste år virkelig trådt speederen i bund. Vi forventer såmænd at gå yderligere frem på listen de næste par år, ikke mindst når vi kigger på vores igangværende projekter.

Forskningsgruppeleder Majbritt Rostgaard Evald uddyber:

- Rankinglister skal altid tages med stort forbehold, og metrikkerne på TCU’s liste er ret snævre. Til trods for dette er det dog en klar indikation på, at vi har et stærkt internationalt forskningsmiljø indenfor entreprenørskab, og at forskningsgruppens satsning på stærke internationale publikationer bærer frugt.

Baggrund

Rankinglistens formelle navn er TCU Global University Entrepreneurship Research Productivity Rankings, og den udgives årligt af Neely School of Business på Texas C University.

Læs mere om en af de forskningsartikler, der har bidraget til SDU's placering her, hvor Kim Klyver og kolleger har undersøgt, hvordan det påvirker spirende iværksætteres chance for opstartssucces, hvis man er ansat, mens man starter egen virksomhed, eller hvis man samtidig også søger andet job.

Redaktionen afsluttet: 20.08.2022