Skip to main content
Til- og fravalgsproces

Status på til- og fravalg på Humaniora

Til- og fravalgsprocessen på Humaniora har været i gang siden efteråret, og den lokale inddragelse har bragt et væld af gode ideer frem fra miljøerne. Fakultetet arbejder nu videre med en række af forslagene, og 3. april tager SDU’s bestyrelse stilling til direktionens indstilling om til- og fravalg på SDU.

Arbejdet med til- og fravalgsprocessen på SDU er på vej ind i sin sidste fase. Direktionen lægger i denne tid sidste hånd på sin indstilling om til- og fravalg på baggrund af de mange forslag fra fakulteterne.  Den 15. og 16. marts gennemgik Hovedsamarbejdsudvalget og Universitetsrådet direktionens indstilling, og 3. april tager bestyrelsen stilling til forslagene om til- og fravalg.

 

Mange gode forslag

På Humaniora har vi siden november arbejdet intenst med til- og fravalgsforslagene. Her er en oversigt over milepælene i processen:

 

24. november 2017: Ekstraordinært institutledermøde og samarbejdsudvalgsmøde.

12. december 2017: Møde i Akademisk Råd.

19. december 2017: Institutledermøde på Humaniora

8. januar 2018: Frist for indsendelse af til- og fravalgsforslag til dekanen.

11. januar 2018: Samarbejdsudvalgsmøde og møde i Akademisk Råd på Humaniora – sidstnævnte med deltagelse af institutlederne.

16. januar 2018: Institut-heldagsmøde på Humaniora

Primo februar: Fakultetet indmeldte til- og fravalgsforslag til direktionen.   

 

Og dekanen uddeler stor ros til processen på Humaniora:

- Det har været en god og idérig proces på Det Humanistiske Fakultet, jeg er meget imponeret over medarbejdernes store indsats og idérigdom i arbejdet med til- og fravalgene. Vi modtog 62 forslag fra de faglige miljøer, og mange af dem har fakultetet, efter behandling i Akademisk Råd, Samarbejdsudvalget og institutlederkredsen, besluttet allerede nu at arbejde videre med i en eller anden form, forklarer dekan Simon Møberg Torp.

Se oversigt over alle forslag om til- og fravalg fra Humaniora her

Arbejder videre med meget

Tilvalgsforslagene – Human Health, Center for Uddannelsesforskning, Fokus (Forum for kompetenceudvikling i sprog), Human Analytics, moderne filosofikum - og en række forslag om fravalg - er indsendt til direktionen, og bestyrelsen træffer som nævnt endelig beslutning om til- og fravalgene 3. april 2018.

Derudover er det besluttet, at Det Humanistiske Fakultet støtter en lang række af de øvrige tilvalgsforslag fra miljøerne på Humaniora med ubrugte dimensioneringsomstillingsmidler.

 

Følgende forslag får på forskellige vis støtte fra Det Humanistiske Fakultet:

Innovatoriet SDU Kolding tildeles frikøb af videnskabeligt personale.

Fokus tildeles et årsværk.

Library Impact tildeles midler til et ph.d.-stipendium.

Filosofi i Skolen tildeles midler til en post.doc i 2 år.

 

Følgende forslag tildeles semesterkompensationstimer til videreudvikling:

Uddannelsessamarbejde med Det Tekniske Fakultet

Satsning på teknologisk dannelse

 

 

Følgende forslag tildeles midler til internat til at afklare mulighederne:

Satsning på postmigrantisk kultur- og samfundsforskning

Second language learning/Bilingual children in Denmark

Kultur- og naturarvsformidling/Designkulturens digitalisering

Teknologi på Humaniora/Center for Technology and the Humanities tildeles midler til afholdelse af en workshop. Invitation er sendt ud, og alle med relevante forskningsbidrag er velkomne.

 

Forslag som fakultetet arbejder vider med på uddannelsesområdet:

SDU Tompladskatalog

Storholdsdrift/ Samlæsning (BA/KA)/Sammenlægning af valgfag

 

Yderligere arbejdes der på anden vis videre med en række af de øvrige til- og fravalgsforslag fra de faglige miljøer på Humaniora. Alle ansøgere modtog i midten i februar skriftlig besked om, hvilken afgørelse der er truffet omkring deres forslag.

Redaktionen afsluttet: 23.03.2018