Skip to main content
bevillinger

De får Velux-bevillinger

Med tre ud af otte projekter er Humaniora på SDU flot repræsenteret i efterårets bevillinger fra Velux Fondens kernegruppeprogram.

Tre forskere fra Humaniora på SDU har netop fået Velux-bevillinger. Det er Lektor Thomas Hestbæk Andersen i samarbejde med professor mso Gitte Rasmussen og professor Theo van Leeuwen fra Institut for Sprog og Kommunikation, Lektor Anders Engberg- Pedersen fra Institut for Kulturvidenskaber og professor mso Sharon Millar fra Institut for Sprog og Kommunikation.

Med en samlet bevilling til de tre forskningsprojekter på over 11 mio. kr. har Humaniora på SDU sat sig på 28 pct. af efterårets Velux-bevillinger til humanvidenskabelige forskningsprojekter.

Mere om projekterne

Thomas Hestbæk Andersen m.fl. har fået 4,2 mio. kr. til en sammenlignende undersøge om, hvordan vi agerer i og påvirkes af henholdsvis nethandel og handel i fysiske butikker.

Anders Engberg-Pedersen har modtaget 3,2 mio. kr. til sit projekt om sammenfaldet mellem krig og æstetik i det 21. århundrede, hvor forestillede scenarier og virtuelle verdener former, hvordan krig i dag forberedes, udkæmpes og behandles. Målet er at udvikle en sammenhængende æstetisk teori om samtidens krige.

Sharon Millar har fået 3,51 mio. kr. til at undersøge, hvordan hadetale udtrykkes og opfattes på de sociale medier på henholdsvis dansk og tysk.

Du kan læse mere om de enkelte projekter i de kommende nyhedsbreve, og se mere om de øvrige bevillinger her

Redaktionen afsluttet: 09.10.2017