Skip to main content
Optag

Testbaseret optag står sin prøve

SDU vil sikre det bedste match mellem studerende og uddannelser med det nye testbaserede optag, som rulles ud i år. At dømme efter de knap 1000 flere besøgende til Åbent Hus 25. februar i campusbyerne, så er interessen stor – også for Humaniora

Foråret er kommet – i hvert fald officielt - og så er det studievalgstid på SDU. I år er der dog noget anderledes i luften, fordi SDU ændrer måden at optage studerende på. Flere skal optages på kvote 2,og alle kvote 2-ansøgere skal gennemføre en eller flere tests, før de får adgang til drømmestudiet. Målet er at sikre det bedste match mellem studerende og uddannelse.

 

-Der er tale om en gensidig forventningsafstemning, hvor vi får afprøvet de studerendes drivkræfter, og de studerende får mere indsigt i, hvad de søger. Håbet er, at vi får nogle studerende, som bliver superglade for deres studie, fordi de har valgt det både med hjertet og hjernen, forklarer Maria Cecilie Vonsild, projektleder i Studieservice. Hun påpeger samtidig, at erfaringer med testbaseret optag på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet viser, at studerende, der er optaget via test, har langt mindre frafald og klarer sig bedre på studiet.

Forrygende Åbent Hus

Satsningen har været meget omtalt og markedsført målrettet på sociale medier og SDU’s hjemmeside. Kampagnen gav i februar 23.000.000 sidevisninger og 50.000 kliks. En øget interesse for SDU var også tydelig, da samtlige campusbyer holdt Åbent Hus 25. februar. I Odense var der 800 flere besøgende end året før, så 3600 kom forbi for at blive klogere på deres studievalg. De øvrige campusbyer, Kolding, Sønderborg og Slagelse, melder ligeledes om et supergodt Åbent Hus med flere besøgende end sidste år.

 

På Humanioras stande ved Panoramaudsigten på campus i Odense havde studieledere, faglige vejledere og studerende en travl dag.

-Vi havde et forrygende Åbent Hus, der var gang i den med vejledninger dagen igennem, ligesom der var proppet til flere af fagenes forskellige oplæg og miniforelæsninger, så vi faktisk skal overveje at have flere oplægstider og større lokaler til næste år. Historie og International Virksomhedskommunikation toppede med henholdsvis 105 og 87 vejledninger på dagen,” fortæller kontorfuldmægtig Bettina Ibsen Hilt, der står for koordineringen af Åbent Hus på Humaniora.

 Også dekan Simon Møberg Torp er tilfreds.

-Det er glædeligt, at Humaniora nyder så stor bevågenhed fra kommende studerende også i en tid, hvor vi skærer ned på optaget. Jeg er meget tilfreds med, at Åbent Hus blev afviklet så fint, og vores gode kollegaer har ydet en fantastisk indsats både med vejledninger, oplæg og miniforelæsninger.

8000 til test

Det testbaserede optag skal for alvor stå sin prøve, når op mod 8000 potentielle SDU-studerende møder op for at få testet deres studieparathed 22.-23. april med en uniTEST og en mundtlig sprogtest på de fag, hvor der indgår sprog. På humaniora er 14 uddannelser med i det testbaserede optag.

Lars Grassmé Binderup, prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, ser fortrøstningsfuldt på det nye tiltag, også selvom Humaniora i år optager færre studerende.

- Det faldende antal pladser grundet dimensioneringen hjælper os til at få større effekt af det testbaserede optag, fordi mange af vores studier fremover har flere ansøgere end pladser. Det betyder, at vi faktisk kan bruge testresultaterne og i nogle tilfælde interviews til at udvælge de mest motiverede og egnede, siger han.

Kan Humaniora risikere at få færre ansøgere på grund af det testbaserede optag? 

 -Vi ved, at nogle, der søger i kvote 2, ikke vil møde op til testen på dagen, og dem vil vi miste i ansøgerstakken. Så der er en vis risiko for, at vi ender med at have færre ansøgere, end hvis vi havde haft et traditionelt optag. Men det er måske netop en god måde at få sorteret de knap så motiverede ansøgere fra. Og omvendt kan al den omtale SDU får i medierne på grund det nye optag føre til større søgning. Vi så lige forleden, at antallet af besøgende til humaniora ved Åbent Hus steg med 30% i forhold til sidste år. Så foreløbig er jeg meget fortrøstningsfuld.

Også i Uddannelses- og Forskningsministeriet følger Søren Pind (V) spændt med i SDU's testbaserede optag.

 - Jeg er optaget af det, der sker på SDU. At anvende store data for at finde de mest motiverede studerende er en spændende måde at tænke optagelse på. Motiverede studerende er en forudsætning for et godt fagligt miljø. Hvis optagelsesmetoderne kan hjælpe de studerende ind på det rigtige studie fra starten, så giver det bestemt interessante perspektiver.

Se mere om det testbaserede optag her

 

 

 

 
Redaktionen afsluttet: 03.03.2017