Skip to main content
strategiske indsatsområder

Humaniora-forskere får del i strategiske millioner

De første 12,9 mio. kr. er uddelt til projekter under SDU’s strategiske indsatsområder droner, open data og velfærdsinnovation. Forskere fra Humaniora er involveret i 6 af 15 tværfaglige projekter.

Optimering af byggeriet bygget på open data omkring menneskelig adfærd. Opbygning af verdens første testlaboratorium, hvor sikker interaktion mellem droner og mennesker kan udvikles. Opdatering af retsinformatikken til vort digitaliserede samfund. Udvikling af redskaber til kommercialisering af velfærdsløsninger. Kortlægning af menneskers opfattelse af droner. Udvikling af en robottræner, der kan interagere direkte med menneskekroppen.

Sådan lyder overskrifterne på de seks projekter med humanistiske forskere ombord, der netop har fået strategiske midler til at øge SDU’s samfundsengagement.

Træningsrobot for alle

Professor Gitte Rasmussen fra Institut for Sprog og Kommunikation er blandt humaniora-forskerne, der har fået del i de strategiske millioner. Hun er med Robotrainer-projektet, som ledes af lektor Anders Steensgaard Sørensen fra Mærsk McKinney Møller-instituttet og ser frem til at arbejde tværfagligt med at udvikle en træningsrobot, der kan bruges af alle.

 

-Vores mål er at skabe en robot, hvor traditionelt skærm-interface er erstattet af kropslig interaktion. Det skal gøre robottræneren så simpel og billig, at alle kan have den hængende derhjemme og bare tage fat og begynde at træne. I det arbejde er vores viden om menneskelig interaktion helt uundværlig, fordi robotten skal kunne give mening for mennesker i en rent kropslig interaktion, fortæller Gitte Rasmussen og uddyber om samarbejdet:

-Vi har samarbejdet i mange år med folk fra Mærsk McKinney Møller Instituttet og Sundhedsvidenskab, og det er virkelig sjovt og inspirerende at opdage deres måde at tænke på og også skrive ting sammen.

 

Robotrainer 

Hvad er dit bedste råd til andre, der gerne vil søge om SDU’s strategiske midler?

-Vær nysgerrig og åben overfor andre fagligheder. Og så skal man have modet og tålmodigheden til at gå i tværfaglig dialog om de emner, man brænder for. Og være bevidst om, at det tager tid, før projekterne modnes. 

 

Droner i sociale sammenhænge

Ph.d Rasmus Gahrn-Andersen - ligeledes fra Institut for Sprog og Kommunikation - har sammen med lektor Niklas Woerman fra Institut for Marketing og Management fået støtte til et projekt, der skal undersøge, hvordan droner kan fungere sikkert og pålideligt i sociale sammenhænge. Det skal bl.a. undersøges gennem opbygning af et dronelaboratorium. For ham er det helt oplagt at forske i droner:

 

- Forholdet mellem kognition og avanceret teknologi er utroligt spændende. Vi skal undersøge droner i sociale sammenhænge; særligt i forhold til menneskers kognition. Det skal give os indblik i, hvordan droner betinges af og påvirker mentale og sociale processer. Herved får vi en forståelse af, hvordan mennesker faktisk bruger droner, hvilket skal hjælpe drone-producenter til at gøre teknologien mere sikker, forklarer Rasmus Gahrn-Andersen om projektet. 

 

Hvad er dit bedste råd til andre, der gerne vil søge om SDU’s strategiske midler?

-Tænk interdisciplinært, og medtænk også, hvordan din forskning kan være relevant for erhvervslivet og samfundet generelt.

 

Husk medfinansiering

For at få støtte til et projekt under SDU’s strategiske indsatsområder er det et krav, at fakulteter eller institutter bidrager med 1:1 medfinansiering, så ressourcerne til projektet fordobles i forhold til bevillingen fra direktionens strategiske pulje. Ligeledes forventes det, at midlerne kan geares med ekstern finansiering indenfor en overskuelig tidshorisont. I den første runde blev der uddelt 2,9 mio. kr. til fem projekter indenfor velfærdsinnovation. 4,4 millioner kroner blev tildelt fem projekter indenfor droneforskning. Endelig fik projekter indenfor open data bevilget 5,6 mio. kr.  

 

Næste deadline for ansøgninger til den strategiske pulje er 8. maj.

 

Se mere om SDU’s strategiske indsatsområder her.

 

Fakta

 

De har fået strategiske midler:

Lektor Kathrin Maurer, Institut for Kulturvidenskab. Med i ”Public response to drone technology”.

Ph.d Rasmus Gahrn-Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation. Med i ”Human-Drone-Interaction”.

Professor Gitte Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation. Med i ”Robo-Trainer”

Lektor Mette Gislev Kjærsgaard og videnskabelig assistent Andreas Heiberg Skouby, Institut for Design og Kommunikation. Med i ”Professionalisering af Offentlig Privat Innovation – redskaber til kommercialisering af velfærdsløsninger”

Lektor Anne Gerdes, Institut for Design og Kommunikation. Med i ”Legal Informatic Project”

Lektor Mette Gislev Kjærsgaard, Institut for Design og Kommunikation. Med i ”Open Data on Human Behavior.”

Redaktionen afsluttet: 07.04.2017