Skip to main content
Nyt fra dekanen

Intern dimensionering og stor tak for indsatsen ved testbaseret optag

En række bachelor- og kandidatuddannelser på tværs af fakulteterne får i 2017 justeret kapaciteten på deres optag, har SDU besluttet. Læs her om baggrunden for og detaljerne i kapacitetstilpasningen.

SDU har besluttet at justere kapaciteten på optaget til en række bachelor- og kandidatuddannelser på tværs af fakulteterne i 2017. Hovedformålet er at vise handlekraft og ansvarlighed, så man kan forebygge yderligere ministerielle indgreb eksempelvis i form af ny dimensionering. Tiltaget er besluttet efter forhandlinger med ministeriet.

Det skal understreges, at de tal, der er meldt ud for kapacitetstilpasningen på Humaniora, ikke nødvendigvis afspejler en reel nedgang i optaget af studerende. En stor del af studiepladserne, som beskæres, er ubrugte. Samtidig er en del af reduktionen blot en fremrykning af dimensioneringen planlagt for 2018, og tilpasningen har derfor kun begrænsede effekter i budgetterne.

Tallene for beskæftigelse, gennemførelse, frafald og søgning på de enkelte uddannelser har været inddraget i tilpasningen af kapaciteten. Eksempelvis er en del studiepladser tidligere blevet udnyttet af studerende, der ikke har haft vores uddannelser som 1. prioritet, og derfor erfaringsmæssigt i høj grad falder fra efter kort tid.

Således er der arbejdet på at minimere de negative økonomiske konsekvenser af tiltaget, så der ikke vil ske yderligere personalereduktioner i forbindelse med tilpasningen af optaget på de humanistiske uddannelser i 2017.  Ligesom de positive effekter som mindre frafald og bedre beskæftigelse og gennemførelse og især højnet faglig kvalitet er blevet maksimeret.

Så afbøder man også nogle af konsekvenserne ved det nye bevillingssystem for videregående uddannelser, der netop er meldt ud, og som har mere fokus på beskæftigelse og gennemførsel end det hidtidige taxametersystem.

Det er som nævnt forhåbningen, at justeringen af optaget kan bidrage til at sikre den faglige kvalitet, idet det er hensigten fremadrettet kun at optage de mest egnede og bedst motiverede studerende, som faktisk gennemfører deres uddannelser.

- Det er vigtigt at have blik for de trods alt positive effekter af kapacitetstilpasningen. Vi håber, at de studerende, vi optager fremover, er mere egnede, motiverede og fagligt dygtige, så de bliver mere inspirerende at undervise og have som medstuderende. Det vil alt andet lige højne kvaliteten både undervisningsmæssigt og fagligt, siger dekan på Humaniora, Simon Møberg Torp.

Han understreger, at det løft er nødvendigt i en tid med dimensionering, og hvor en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og nyuddannede fra landets videregående uddannelser for nylig viste, at de studerende vurderer deres medstuderendes engagement som relativt lavt, mens undervisernes faglige niveau fik tæt på topkarakter.

Testbaseret optag

SDU’s satsning på at sikre det bedste match mellem studerende og uddannelser gennem testbaseret optag på 59 uddannelser var imødeset med spænding. Derfor var det glædeligt, at alt forløb planmæssigt og professionelt, da 5300 håbefulde studerende var til test på SDU 22. og 23. april.

- Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de studieledere og undervisere fra Humaniora, som bidrog til at få testdagene til at forløbe godt. Det testbaserede optag er en vigtig satsning også for Humaniora, fordi vi har meget at vinde ved, at det i endnu højere grad bliver de mest motiverede og studieegnede studerende, som optages, siger Simon Møberg Torp.   

Bedst til forbedring af gennemførelse

Nye tal fra Uddannelses- og forskningsministeriet viser, at SDU er det universitet i landet, som har været bedst til nedbringe studietidsforsinkelse for kandidatstuderende. Fra 2012-2016 er studietiden blandt kandidatstuderende på SDU faldet med knap fem måneder, og Humanioras øgede fokus på frafald og gennemførelse har haft stor indflydelse på det resultat. Fra 2012-2016 er forsinkelsen blandt kandidatstuderende på Humaniora næsten halveret fra 13 mdr. til 7,7 mdr. Det er utrolig flot, fastslår dekan Simon Møberg Torp:

- Det går rigtig godt, mange flere studerende end tidligere gennemfører deres uddannelse på Humaniora. Der er på meget kort tid sket en massiv reduktion i forsinkelsen især på kandidatuddannelserne, uden at vi dog er i mål. Det er et tydeligt bevis på, at vi kan forandre ting, hvis vi til stadighed arbejder målrettet med det.

 

Redaktionen afsluttet: 05.05.2017