Skip to main content
national sprogstrategi

Kampen om den nationale sprogstrategi

Sproguddannelserne på de danske universiteter er blevet droslet ned. Samtidig efterspørger erhvervslivet og gymnasierne fremmedsprogskompetencer. Nu forsøges problemet løst med en national sprogstrategi.

Universiteternes sprogfag har trukket store overskrifter og politisk interesse de seneste år, ovenpå flere årtier hvor der er skruet markant ned for sproguddannelserne på alle landets universiteter. Paradoksalt nok efterspørger erhvervslivet nu i stigende grad sprogkompetencer, og lige om hjørnet venter manglen på lærere, der kan undervise i fransk og tysk på ungdomsuddannelserne.

 

-Universiteternes sprogfag burde have været undtaget fra dimensioneringen, fordi den skabte mange af de problemer, som nu skal løses med en national sprogstrategi, siger dekan Simon Møberg Torp fra Humaniora på SDU.

 

Gordisk sprogknude

Alligevel er det nu ministeriets forhåbning, at den gordiske sprogknude kan løsnes op med en national sprogstrategi. Den bliver til i et samarbejde mellem Uddannelses og -Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og skal sikre, at elevers sprogkompetencer fastholdes og udvikles fra grundskole til videregående uddannelse.

 

Arbejdet med den nationale sprogstrategi har været i gang siden efteråret 2016, og SDU - repræsenteret af dekan Simon Møberg Torp – har deltaget i arbejdet i referencegruppe for sprogstrategien under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Midt i arbejdet med strategien ramte dog endnu en omgang sprogballade, da RUCs rektor Hanne Leth Andersen og CBS’s rektor Per Holten-Andersen i januar overraskede både rektorkollegiet og dekanerne med en kronik i Berlingske om, at universiteterne var klar til at samle næsten alle sprogfag i to nationale centre på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og Charlotte Rønhof, underdirektør i DI, var hurtige til at glæde sig over universiteternes initiativ. Problemet var bare, at de to rektorer solgte ideen om sprogcentre uden at sikre sig, at der fulgte midler eller studiepladser med.  

 

Bevarer engelsk og tysk

SDU har været med til at påvirke sprogstrategien på flere områder:

-I referencegruppen har vi været med til at kæmpe for og er lykkedes med at bevare forskningsbaseret undervisning i engelsk og tysk i alle kombinationer på SDU og de andre universiteter, som vil udbyde fagene. Ligesom tankerne om kun ét nationalt sprogcenter er ændret, så der bliver nationale sprogcentre i både Øst- og Vestdanmark. Det er vigtigt for det vestdanske arbejdsmarked at holde på sprogkompetencerne, og SDU er allerede i dialog med Aarhus Universitet omkring bidrag til det nye sprogcenter, ligesom det muligvis også kunne komme på tale at samarbejde med centret i København, siger dekan Simon Møberg Torp.

Den eventuelle dannelse af to nationale sprogcentre har ikke nogen indflydelse på SDU’s sprogportefølje, vi bevarer altså tysk og engelsk i alle de eksisterende kombinationer.

 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan den nationale sprogstrategi endeligt lander, men meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er, at strategien er klar i løbet af foråret 2017.

Redaktionen afsluttet: 03.03.2017