Skip to main content
Carlsbergbevilling

Travis J. Wiltshire skal måle menneskelig interaktion

Med et Distinguished Postdoctoral Fellowship skal Travis J, Wiltshire måle menneskelig interaktion mellem psykoterapeut og patient.

Hvad sker der i samspillet mellem vores kroppe, når vi samarbejder eller samtaler med et andet menneske?

Er der for eksempel situationer, hvor vores hjerterytme bliver ens med kollegaens, hvis vi samarbejder koncentreret om at løse en svær opgave?

Og er det endda tilfældet, at det fremmer samarbejdet, når kroppene fungerer i takt?

Travis J. Wiltshire, post. doc, har allerede et datasæt, der viser, at testpersoner, der arbejdede sammen om en meget svær computerbaseret opgave, udviklede det samme bevægelsesmønster i løbet af opgaveløsningen.

Med 1,2 millioner kroner fra Carlsberg Fondet skal han de næste to år udvide dette arbejde og undersøge en række forskellige kropslige faktorer, som opstår, når to personer samarbejder og interagerer med et andet menneske.

Kropslige reaktioner

Helt konkret skal han måle hjerterytme, svedproduktion, bevægelser, stemmeføring og gestik hos en række patienter og psykoterapeuter og hos testpersoner, der samarbejder om at løse computerbaserede opgaver.

- Målet er at finde ud af, om der opstår kropslig koordination, og i givet fald hvilken form for koordination, der opstår. Og så naturligvis se på, hvilke funktioner disse har. Hæmmer eller fremmer de samarbejdet?, siger han.

Projektet er en udvidelse af et andet, større projekt på Institut for Sprog og Kommunikation, der ser på, hvordan der opstår god kemi mellem patient og psykoterapeut. 

Formålet med dette projekt er at finde ud af, hvilke sproglige, følelsesmæssige og kropslige mekanismer, der skaber god kemi mellem behandler og patient. Velux Fonden har støttet det store projekt med 6 millioner kroner.

Travis J. Wiltshire er født i USA og har en ph.d. fra University of Central Florida.

Redaktionen afsluttet: 13.01.2017