Skip to main content
Forskernetværk

To FKK-bevillinger til forskernetværk på Humaniora

Lektor Ane Qvortrup og lektor Kathrin Maurer modtog i juni bevillinger fra Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation til at opbygge forskernetværk indenfor droner og uddannelsessystemet.

I alt 1,5 mio.  kr. fra Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation har to humanistiske SDU-forskere netop fået bevilget til at opbygge nye nationale forskernetværk. Netværk der gerne skal løfte den kulturelle drone-forskning og uddannelsesforskningen til tværgående forskergrupper med større projekter.

Modsætninger mødes

Lektor Ane Qvortrup fra Institut for Kulturvidenskaber modtager 806.000 kr. til et netværksprojekt om forandringerne i det danske uddannelsessystem. I de senere år er landets uddannelser blevet gennemtrængte af reformer med fokus på bl.a. data og kompetencer frem for  - eller i tillæg til dannelse, som man ellers har haft tradition for.

Det har forårsaget debat med fokus på modsætningerne mellem de forskellige uddannelsestraditioner, men indgår didaktik- og curriculum-traditionen i virkeligheden i en inspirerende dialog ude i klasselokalerne?

Det er spørgsmålene, som det nye netværk af danske didaktiske forskere i samarbejde med førende internationale forskere - skal undersøge de næste to år.   

- De seneste års udvikling i uddannelsessystemet er i høj grad blevet opstillet som modsætninger, men det er ikke nødvendigvis sådan, det foregår. Curriculum-traditionen henter også i stigende grad inspiration fra didaktikken. For at forstå karakteren af den globale inspiration er det nødvendigt at orientere sig mod betydningen i den  lokale kontekst. Vi må have fokus på, hvad der sker ude på skolerne, så vi kan få svar på, hvordan vi lander uddannelsesmæssigt efter rækken af reformer, forklarer Ane Qvortrup om projektet.

Droner og mennesker

Hvilke følelser vækker droner i os mennesker? Det spørgsmål stilles sjældent i tidens entusiastiske opmærksomhed omkring droner og den nye teknologis mange muligheder. Nu har lektor Kathrin Maurer netop modtaget 668.000 kr. fra FKK til et nyt forskernetværk, der skal undersøge, hvad ny teknologi gør ved os.

- Projektet har et æstetisk og kulturel blik på relationen mellem droner og mennesker, som hidtil er blevet underbelyst i forskningens og industriens arbejde med at udvikle og promovere droner. I Danmark er der meget teknologiglæde forbundet med droner, men det er forhåbningen, at netværket kan øge bevidstheden om, hvad den nye teknologi gør ved vores opfattelser af andre mennesker og samfundet, eksempelvis i forhold til overvågning, forklarer Kathrin Maurer fra Institut for Kulturvidenskaber om sit nye forskernetværk.

Se hvilke humanistiske forskere der ellers har fået FKK-midler til forskernetværk her

Redaktionen afsluttet: 07.07.2017