Skip to main content
DFF-bevilling

5,7 millioner kr. til forskning i reproduktion

Professor Charlotte Kroløkke har netop modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation til sit forskningsprojekt om, hvad nye nedfrysningsteknologier betyder for vores reproduktion - både juridisk, etisk og kulturelt.

Måden, vi får børn på, er under hastig forandring. Nye fryseteknologier, der kan sikre opbevaring af menneskelig æg, sæd, ovarievæv og embryoner, udvikler sig hastigt, og skaber helt nye dilemmaer både for beslutningstagere, kliniske praktikere og de involverede mænd og kvinder.

Skal kvinder kunne få børn som 60-årige, fordi nedfrysning gør det muligt? Hvordan forklarer man, en mænd, der nedfryser sin sæd af medicinske årsager, at han skal forholde sig til, om sæden må anvendes efter hans død? Og er nedfrosne befrugtede æg børn eller bare celler?

Det er blot nogle af de komplicerede etiske, kulturelle og juridiske spørgsmål, som professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Charlotte Kroløkke netop har modtaget 5,7 millioner kroner til at udforske fra Det Frie Forskningsråd - Kultur og Kommunikation.

Hendes Ice Age-projekt har til formål at udvikle et metodisk design, der sammentænker etiske, juridiske, etnografiske og kulturanalytiske tilgange for at udvikle teoretisk viden, der kan kvalificere beslutningstagere og praktikeres arbejde på reproduktionsområdet.

Projektet foregår i samarbejde mellem en tværfaglig dansk forskergruppe, førende internationale forskere, danske og amerikanske fertilitetsklinikker, laboratorier, sædbanker, hospitaler og nye kommercielle foretagender som amerikanske ægbanker.

Læs i næste nyhedsbrev et større interview med Charlotte Kroløkke.

Se hvilke humanistiske projekter, der også har fået DFF-midler her

Redaktionen afsluttet: 05.05.2017