Skip to main content
DA / EN

Turismeprofessor forelæser om universitetets muligheder

Landets første kvindelige danske professor i turisme, Janne J. Liburd, er meget optaget af de muligheder, der er for universitetet i dag i forhold til at være medskaber af en bæredygtig fremtid. Et emne hun tager op i sin tiltrædelsesforelæsning.

Tiltrædelsesforelæsningen tager udgangspunkt i Janne J. Liburds doktordisputats Towards the Collaborative University (2013), hvor hun så hvad det er at være et universitet, og dets muligheder i det 21. århundrede. Eksempler fra Jannes mangeårige forskning og undervisning inden for turismefeltet vil udfolde relationer inden for erkendelse, samt hvordan multi- og interdisciplinært samarbejde kan skabe nye normer og former for viden.

- Dette er ikke kun af relevans for turismeforskere, men alle, der interesserer sig for hvordan videregående uddannelse og videnskab fornyr sig over tid, siger Janne Liburd.

Endelig vil forelæsningen åbne op for kreative forestillinger om universitetet som et sted, hvor der skabes kritisk, akademisk viden om fortid og nutid; et sted hvor individet dannes; og et sted for dyb, engageret refleksion over muligheder for en mere bæredygtig fremtid, og den verden vi gerne vil leve i.

Tiltrædelsesforelæsningen finder sted fredag 25. september klokken 14.30 i Auditoriet på Campus Kolding. Institut for Design og Kommunikation er efterfølgende vært for en reception i caféen.

Redaktionen afsluttet: 23.09.2015