Skip to main content
Ferie

Værd at vide om den nye ferielov

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, og forleden var der informationsmøde på Humaniora om de nye regler. Læs mere om, hvad de nye ferieregler betyder for dig.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 28-03-2019

Der var godt fyldt i O100, da Ole Sørensen, leder af SDU’s personalekontor, i marts på underholdende vis og med henvisninger til både Stevie Wonder og tv-programmet ”Luksusfælden” gennemgik, hvad den nye ferielov kommer til at betyde for medarbejderne på Humaniora og SDU.

Med den nye lov får landets lønmodtagere samtidighedsferie fremfor forskudt ferie. Det vil sige, at man opsparer 2,08 feriedage pr. måned, som allerede kan afholdes måneden efter.

Ole Sørensen begyndte da også informationsmødet med at slå fast:
- Lønmodtagerne går ikke glip af noget ved indførelsen af den nye ferielov, til gengæld får vi noget ekstra… når vi går på folkepension.


Lønmodtagerne går ikke glip af noget ved indførelsen af den nye ferielov, vi får noget ekstra... når vi går på folkepension

Ole Sørensen, kontorchef

Forstå overgangsordningen

Og det kræver måske en smule ekstra forklaring. Sagen er den, at skiftet fra den nuværende ferielov til den nye ferielov medfører en overgangsordning, der løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Det skal gøre overgangen mere smidig. 

Den ferie, der optjenes i overgangsperioden, ”indefryses” og kan først udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet (altså går på pension eller flytter ud af landet, red.). 

Men bare rolig, selvom 25 feriedage indefryses, kan man stadig holde ferie i 2020, da den ferie (16,7 dage) man optjener fra 1. januar 2019 - 31. august 2019, kan afholdes fra 1. maj til 30. september 2020 i en slags ”miniferieår”.


Sommerferien 2020

Dog bliver afholdelsen af sommerferien i 2020 påvirket af den nye ferielov. Men understregede kontorchef Ole Sørensen, der er ikke grund til at tro på medieoverskrifterne om, at de nye regler kan spænde ben for din ferie. 

- De nye regler spænder ikke ben for din ferie i 2020. Men da man kun har opsparet 16 feriedage, der kan afholdes i sommeren 2020, kan det være en god idé at bruge sine særlige feriedage i sommerperioden, hvis man gerne vil holde tre ugers sommerferie. Og fra 1. september 2020 begynder man så at opspare 2,08 feriedage, der kan afholdes allerede måneden efter, lød kontorchef Ole Sørensens råd til at slippe uden om komplikationer i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.


Den nye ferielov kort

Det ændrer sig:   

  • Der indføres samtidighedsferie, så lønmodtagere opsparer 2,08 feriedage månedligt og feriedagene kan afholdes måneden efter.
  • Ferieåret løber fra 1. september til 31. august, man kan dog afholde sin ferie i yderligere fire måneder i forlængelse af ferieåret.
  • Den særlige feriegodtgørelse udbetales fremover to gange årligt i maj og september.

Det ændrer sig ikke:

  • Der optjenes fortsat 25 feriedage årligt.
  •  SDU fortsætter med at planlægge medarbejdernes ferie som hidtil.
  •  De særlige feriedage optjenes fortsat i løbet af ét kalenderår og afvikles i det efterfølgende år.

Hvorfor indefrysning?

Hvorfor er der overhovedet behov for en kompliceret overgangsordning for at indføre en ny ferielov? Det gennemgik lederen af personalekontoret også på informationsmødet:

- Overgangsordningen er nødvendig, så man ikke kan holde dobbelt ferie, fordi man ændrer reglerne, ellers tror jeg nok driften på Humaniora ville lide skade, forklarede han og uddybede:
- Og man kunne også spørge, hvorfor lønmodtagerne så ikke får udbetalt de indefrosne feriedage med det samme? Der er svaret klart; det ville have ganske store samfundsmæssige konsekvenser, da der så skulle udbetales i omegnen af 100 mia. kr. til lønmodtagerne på én gang, forklarede Ole Sørensen.

I stedet indbetaler SDU og landets øvrige arbejdsgivere lønmodtagernes indefrosne feriedage til en ny fond i ATP, som så automatisk udbetaler ferien, når man får på folkepension.


Hvorfor indefrysning?

Hvorfor er der overhovedet behov for en kompliceret overgangsordning for at indføre en ny ferielov? Det gennemgik lederen af personalekontoret også på informationsmødet:

- Overgangsordningen er nødvendig, så man ikke kan holde dobbelt ferie, fordi man ændrer reglerne, ellers tror jeg nok driften på Humaniora ville lide skade, forklarede han og uddybede:
- Og man kunne også spørge, hvorfor lønmodtagerne så ikke får udbetalt de indefrosne feriedage med det samme? Der er svaret klart; det ville have ganske store samfundsmæssige konsekvenser, da der så skulle udbetales i omegnen af 100 mia. kr. til lønmodtagerne på én gang, forklarede Ole Sørensen.

I stedet indbetaler SDU og landets øvrige arbejdsgivere lønmodtagernes indefrosne feriedage til en ny fond i ATP, som så automatisk udbetaler ferien, når man får på folkepension.


Redaktionen afsluttet: 28.03.2019