Skip to main content
DA / EN
Ny ledelse i H.C. Andersen Centret

Ny ledelse i H.C. Andersen Centret

Det bliver både velkendte og erfarne kræfter, der nu kommer til i ledelsen af H.C. Andersen Centret ved SDU. Lektor Torsten Bøgh Thomsen tiltræder som centerleder og professor Anne-Marie Mai tiltræder som programleder fra årsskiftet.

Af Anne Høgedal , , 16-12-2022

To velkendte SDU-forskere vil fra 1. januar 2023 tegne ledelsen af H.C. Andersen Centret ved SDU. Den ene som centerleder med ansvar for den daglige ledelse og udvikling af centrets forskning, den anden som programleder med særligt ansvar for at indfri ambitionen om at skabe et nationalt H.C. Andersen Center. De to tager over efter professor Lasse Horne Kjældgaard, der pr. 1. januar 2023 tiltræder som administrerende direktør i Carlsbergfondet.

 

”Jeg er utroligt glad for, at Torsten Bøgh Thomsen og Anne-Marie Mai har takket ja til lederrollerne for vores H.C. Andersen Center”, siger Per Krogh Hansen, Institutleder ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. ”Fagligt set har centeret aldrig været stærkere end det er i disse år, hvor vi både digitaliserer Andersens manuskripter og undersøger hans internationale betydning. Og den er stor. H.C. Andersen er verdens bedst kendte dansker og central i vores kulturarv. Men for at forløse det fulde potentiale i arbejdet har vi brug for en økonomisk håndsrækning. Den håber vi, vores nye lederteam kan være med til tilvejebringe”.

Yngre talent skal lede og udvikle

Torsten Bøgh Thomsen er lektor i litteratur og har arbejdet som H.C. Andersen-forsker ved SDU i otte år. Han modtog i 2021 Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefyldte Sapere Aude-bevilling der gives til særligt talentfulde yngre forskere, så de får mulighed for at udvikle og styrke både deres forskningsidéer og deres forskningsledelse i et forskningsprojekt på højt internationalt niveau.

 

”Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kollegerne på centret og vores arbejde med en række vigtige projekter indenfor forskning, kulturarv, formidling, digitalisering og internationalisering. Jeg vil glæde mig til at aktualisere Andersen ifht. nye teoretiske perspektiver og fagfelter internationalt og til at vise Andersens relevans og betydning indenfor kultur og litteratur i dag”, fortæller Torsten Bøgh Thomsen.

Jeg vil glæde mig til at aktualisere Andersen i nye teoretiske perspektiver og fagfelter internationalt og til at vise Andersens relevans og betydning indenfor kultur og litteratur i dag.

Torsten Bøgh Thomsen, lektor

Prominent professor skal ekspandere

Anne-Marie Mai er professor i nordisk litteratur og chair of Danish Institute for Advanced Studies, SDU. Hun har, gennem sin karriere, sat en ny dagsorden for litteraturforskningen og nået betydningsfulde resultater, ikke mindst med projektet, Uses of Literature (2016-2022), som er støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

 

Hun modtog i år Statens Kunstfonds livslange hædersydelse for sin store, eksperimenterende og fortsatte almenkulturelle indsats for at udvide forståelsen og påskønnelsen af dansk litteratur.

 

”Jeg glæder mig til at indgå i det spændende samarbejde ved H.C. Andersen Centret og arbejde med at realisere planerne om et nationalt H.C. Andersen Center. I mit eget forskningsprojekt vil jeg se nærmere på fremstillingen af H.C. Andersen i den nyere litteratur og på muligheden for at bruge hans eventyr i helt nye sammenhænge”, siger Anne-Marie Mai.

 

 

Redaktionen afsluttet: 16.12.2022