Skip to main content
Grøn omstilling

Skoleforskere vil løfte undervisningen i grøn omstilling

Der skal være fokus på kvalitet, når danske elever får undervisning i grøn omstilling. Det mener en række af landets skoleforskere, der sammen har fået en millionbevilling til at udvikle kvalitetskriterier for den gode undervisning i grøn omstilling.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 29-10-2020

Over alt på landets skoler eksperimenteres der i disse år med undervisning i grøn omstilling, men vi ved ganske lidt om kvaliteten i den undervisning, eleverne får. 

Men god kvalitet er afgørende, når der undervises i grøn omstilling. For høj kvalitet mindsker risikoen for klimaangst, apati og bekymring blandt børnene. Derudover er den grønne omstilling en af tidens helt store samfundsudfordringer.

I et nyt forskningsprojekt skal Center for Grundskoleforskning på Syddansk Universitet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitet, UC Syd, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole og 2030-skolerne udvikle nye kvalitetskriterier for undervisningen i grøn omstilling til eleverne på mellemtrinnet i folkeskolen. 

Mere fokus på handling

Projektet har netop fået en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 6,1 mio. kr.
- Der foregår rigtig mange eksperimenter med undervisning i grøn omstilling, men vi ved ganske lidt om kvaliteten. Dog er det kendetegnende, at undervisningen typisk foregår i naturfagene og betoner det kognitive, siger Nikolaj Elf, der er leder af Center for Grundskoleforskning på SDU, og uddyber: 

- I vores projekt lægges der vægt på, at kvalitet i undervisningen også omfatter følelsesmæssige og handlingsorienterede perspektiver. Så vi er nysgerrige på, hvor meget vi finder det i praksis. Derudover er vi også optaget af, hvor meget undervisning i grøn omstilling foregår i enkeltfag, i alle fag og på tværs af fag, forklarer han. 

- Principielt mener vi, alle fag kan bidrage til grøn omstilling. Vi er også optaget af, hvor meget man arbejder med det på skoleniveau.

Mere samfundsbevidste elever

Også på UC Syd og hos 2030-skolerne ser man frem til samarbejdet:

- Fra UCSYD ser vi spændt frem til et tæt samarbejde med SDU, UCL, AU og KP om at forske i, hvordan elever aktuelt undervises i grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Vi har en fælles interesse i at opnå viden om, hvordan skoler skaber stærke læringsmiljøer, hvor eleverne bliver mere bevidste om det samfund, der omgiver dem, og hvordan de selv tager del i det, siger Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, leder af forskningsprogram for skole og undervisning på UC Syd.

Han uddyber:

- Forskningsprojektet er også interessant, da det går i dybden med nogle af de følelsesmæssige aspekter, som er knyttet til temaet om bæredygtighed i undervisningen, hvilket vi endnu ikke ved særlig meget om. Vi forventer, at der dukker nye indsigter op i projektet, som bidrager til den pædagogiske forskning i bæredygtighed og vil blive til gavn for både skoler og læreruddannelse. 

Kristine Fjord Tolborg, programleder for 2030 SKOLER siger:

- I 2030 SKOLER arbejder skolerne målrettet på at gøre bæredygtighed til en del af skolens hverdag, og vi er rigtig glade for at kunne bidrage med case-skoler til forskningsprojektets feltarbejde. Det er et spændende og relevant projekt, og vi glæder os til at høste mere og vigtig viden om, hvordan skolerne kan arbejde med bæredygtighed på alle niveauer.

Internationalt potentiale

Og der er både stort nationalt og internationalt potentiale i projektet, understreger professor Nikolaj Elf. 

- På Center for Grundskoleforskning er vi meget optagede af at arbejde med verdensmålene, og med dette projekt bidrager vi meget direkte til verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse, fordi vi udvikler kriterier for den gode grøn omstilling-undervisning, der vil være relevant i hele verden.

Konkret vil projektet gennemføre sammenlignende studier af tre danske skoler, der pt. arbejder med at implementere FN’s 17 verdensmål og et stort survey-studie af lærere og elever på tværs af folke-, privat- og friskoler.

Undersøgelserne skal munde ud i kriterier for kvalitetsundervisning, som både lærere og ledere vil kunne bruge i bestræbelsen på at realisere skolernes ambition om uddannelse for bæredygtig udvikling i dansk kontekst.

Se hvem der ellers har fået bevillinger fra DFF til at forske i grøn omstilling her

Kort om projektet

Center for Grundskoleforskning på SDU skal sammen med AU/DPU, UC Syd, UCL, Københavns Professionshøjskole og 2030-skolerne over de næste tre år udvikle kvalitetskriterier for den gode undervisning i grøn omstilling. Projektet har netop fået en bevilling på 6,1 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til indsatsen.

Redaktionen afsluttet: 29.10.2020