Skip to main content
DA / EN
Efter COVID 19

De langsigtede konsekvenser af COVID-19

Restriktionerne og usikkerheden knyttet til COVID-19 har påvirket mange elevers læring og trivsel negativt. Det nordiske INSPECT-projekt undersøger de langsigtede konsekvenser af COVID-19. Undersøgelsen kan hjælpe de nordiske skoler til at fastholde deres stærke traditioner.

Af Louise Toftgaard Fibiger , , 15-11-2022

Restriktionerne og usikkerheden knyttet til COVID 19 har påvirket mange elevers læring og trivsel negativt, og den to år lange pandemi har pillet ved en række grundlæggende forhold i elevernes hverdag. Det har påvirket deres verdenssyn, forståelse af sig selv,  samt deres uddannelsesønsker og -planer.

Med viden om disse kortsigtede konsekvenser er der grund til at bekymre sig om de nordiske skolers stærke tradition for at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling kan bestå. 

Vi kan imidlertid ikke uden videre udlede de langsigtede konsekvenser af COVID 19 af de kortsigtede konsekvenser, som hidtil er beskrevet i forskningen. Tid og iværksatte strategier er faktorer, der kan enten forstærke eller afbøde de kortsigtede konsekvenser.

Ane Qvortrup, professor

INSPECT-projektet undersøger derfor de langsigtede konsekvenser af restriktionerne i forbindelse med COVID-19 på tværs af de fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Hermed tilbyder projektet solid viden om de langsigtede konsekvenser af  restriktionerne  for skoleeleverne. Den viden kan hjælpe de nordiske skoler til at fastholde deres stærke traditioner og sikre velfærdsstatens fundament fremadrettet.

Mød forskeren

Ane Qvortrup er professor ved institut for Kulturvidenskaber på SDU og forsker bl.a. i almendidaktik.

Kontakt

INSPECT

Bevilling

  • NordForsk
    8.992.171 NOK

Partnere

  • University of Southern Denmark
  • Aarhus University
  • University of Helsinki
  • University of Akureyri
  • Norwegian University of Science and Technology
  • University of Karlstad
Redaktionen afsluttet: 15.11.2022