Skip to main content

Identitet og læremidler på erhvervsuddannelsen: En longitudinel undersøgelse af læremidlers indflydelse på EUD-elevers erhvervsfaglige identitetsdannelse

Mathias Kryger

Email: mkry@sdu.dk