Skip to main content
DA / EN

At mestre livet med et synstab

Det at blive og være nyblind er en omkalfatring af livet ud over det sædvanlige. Det kræver tilpasning og tilvænning til en ny livssituation, hvor man bogstaveligt talt ikke længere kan se nogen i øjnene og iagttage noget i verden.

Det er et stort tab for den nyblinde og det kommunikative fællesskab vedkommende er en del af, det indebærer begrænsninger i bevægelsesfriheden og alle praktiske gøremål, og der er ingen vej uden om at indstille sig på hjælp og støtte, hvis man fortsat vil have handlemuligheder og ikke gå til. Det drejer sig nu om at skabe sig en ny mening i og med det nyblinde liv i verden.

Med udgangspunkt i livet som nyblind har dette projekt, som er gennemført med støtte fra og i samarbejde med Dansk Blindesamfund, til formål at undersøge betydningen af deltagelse i Dansk Blindesamfunds kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats.

En koordineret, sammenhængende og vidensbaseret rehabiliteringsindsats for nyblinde på kommunalt niveau vil i de fleste tilfælde også skulle inddrage de regionale og nationale tilbud og muligheder for at trække på den fornødne ekspertise, som de fleste kommuner ikke selv kan rumme og udvikle til stadighed, ligesom også den sociale dimension ved mødet med andre med synstab er væsentligt at sikre på det regionale og nationale niveau gennem attraktive gruppetilbud såsom DBS-kurset ”At mestre livet med et synstab”.

I rapporten beskrives først blindhed i tal og herunder medlemstal i Dansk Blindesamfund (DBS). Derefter rettes fokus ind mod de nyblinde i DBS, og der redegøres for en evaluering af kurset ”At mestre livet med et synstab”. Kursusevalueringen følges op med en beskrivelse af andre tilbud til nyblinde og af en gennemgang af kommunernes rolle på området med henblik på at få støtte og hjælp til de nyblinde forbundet med en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Rapporten afsluttes med fem anbefalinger til initiativer, som udspringer af arbejdet med rapporten.

Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen: At mestre livet med et synstab - kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014. 
Movements, 2014:15 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 17.12.2014