Skip to main content
DA / EN

Stille inklusion i idrætten

Ny rapport fra Center for Handicap og Bevægelsesfremme sætter fokus på inklusion i idrætten.

Mange mennesker med funktionsnedsættelse oplever barrierer for deltagelse i idræts- og fritidsliv, ligesom de har dårlige helbred og er mindre tilfredse med livet. Alligevel er flertallet af dem idrætsaktive, og idrætsforeningerne samler mere end en kvart million mennesker med funktionsnedsættelse. Der foregår en stille inklusion i idrætten, som langt overstiger de omkring 10.000 mennesker, der går til handicapidræt.

Skal der være lige muligheder for idrætsdeltagelse for mennesker med og uden funktionsnedsættelse, er der dog stadig et stort idrætsarbejde at gøre for foreningerne. Der mangler inkluderende tilbud til godt og vel 100.000 mennesker med handicap, helbredsproblemer eller psykiske lidelser. Resultaterne i rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse af helbred, funktionsnedsættelse og levevilkår blandt 19.000 borgere (16-64 år), som er gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Karsten Østerlund, Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen:
Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse.
Odense: Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014. 
Movements, 2014:9 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 08.08.2014