Skip to main content
DA / EN

Handicapidræt

Støtte til eliteidræt og tilgængelighed til idrætsfaciliteter er de vigtigste spørgsmål i dagens handicapidræt. Det fremgår af en civilsamfundsrapport til den danske regerings første periodiske rapport til FN’s Komité for rettigheder for personer med handicap, som Dansk Handicap Idræts-Forbund er med i.

Støtte til eliteidræt

Den nationale elitesportsorganisation Team Danmark yder økonomisk støtte til danske atleter, som præsterer ved de olympiske og de paralympiske lege. I den forbindelse udbetaler Team Danmark en bonus til atleter, som tager medalje. Praksis har til nu været, at atleter, der tager medaljer ved de olympiske lege, modtager en bonus, der er dobbelt så stor som bonussen til atleter, der tager medalje ved de paralympiske lege.

Organisationerne anbefaler: At medaljebonussen til de paralympiske atleter bringes på niveau med medaljebonussen til de olympiske atleter.

Tilgængelighed til idrætsfaciliteter

Ikke alle idrætsfaciliteter er anvendelige for personer med handicap. Ligeledes er der færre udøvere af handicapspecifikke idrætsgrene. De to forhold betyder tilsammen, at personer med handicap ofte har længere rejseafstand for at deltage i idrætsaktiviteter. Organisering af befordring er ofte en ekstra organisatorisk og økonomisk opgave for ledere i handicapidrætten. Ligeledes er handicapidrætsspecifikt udstyr, faciliteter og ledsagere ofte en ekstra og nødvendig omkostning, som der ikke er dækning for. Derfor har personer med handicap ofte ikke samme muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter, som andre borgere.

Organisationerne stiller følgende spørgsmål: Vil regeringen finde en finansieringsmodel for handicapidrætten, der giver den enkelte samme lette tilgængelighed til at deltage i idrætsaktiviteter, herunder ved bevilling af sportshjælpemidler, til personer, der ikke har behov for rimelig tilpasning?

Se hele rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.05.2014