Skip to main content
DA / EN

Tilladelse til dyreforsøg

Dft

Alle dyreforsøg skal være forsynet med de nødvendige tilladelser fra Dyreforsøgstilsynet,  samt Arbejdstilsynet hvis genmodificerede organismer anvendes (se relaterede links nedenunder).

Forsøg med hvirveldyr og embryoner i sidste trimester af udviklingen skal være forsynet med en forsøgstilladelse fra Dyreforsøgstilsynet, som forskeren selv skal søge igennem Dyreforsøgstilsynets ansøgnings- og statistikindberetningssystem.

For hver genmodificeret stamme eller krydsning, der avles på BML, skal der foreligge en avlstilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Denne søges af den ansvarlige forsker fra Dyreforsøgstilsynet.

Hvert genteknologisk forskningsprojekt, inkl. avl af genmodificerede dyr, skal være anmeldt hos Arbejdstilsynet.

Tilladelser:
Alle forsøg, der overstiger det såkaldte nålekriterium eller kræver isolation af dyr i en periode, skal være forsynet med en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Anvendelse af genmodificerede dyr beskrives integreret i forsøgstilladelsen. Avl af genmodificerede dyr kræver en separat avlstilladelse, som skal søges af den ansvarlige forsker. Genteknologiske forskningsprojekter skal ligeledes være godkendt af Arbejdstilsynet. Afdelingen kan være behjælpelig ved ansøgning af tilladelser. Konstitueret afdelingsleder Jesper Stæhr jstaehr@health.sdu.dk

Vejledning til brug af AIRD (Dyreforsøgstilsynets ansøgnings system):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning.aspx

Anmeldelse af genteknologiske forksningsprojekter:
https://at.dk/selvbetjening/giftige-stoffer-genteknologi-og-asbest/anmeldelse-af-genteknologi/

Sidst opdateret: 22.08.2023