Skip to main content
DA / EN

Dyreforsøg og arbejdsmiljø

Fume hood

For at sikre et sikkert arbejdsmiljø, skal en række retningslinjer overholdes, når der arbejdes med dyreforsøg. Arbejdsmiljøgruppen på Biomedicinsk Laboratorium skal altid kontaktes inden anvendelse af radioaktive stoffer, biologiske agens eller sundhedsfarlige stoffer. Arbejdsmiljøgruppen skal også kontaktes ved andre spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøgruppe:
Konstitueret afdelingsleder, Jesper Stæhr, tlf. 6550 3723,  jstaehr@health.sdu.dk 
Dyretekniker Anne Mette Durand, tlf. 6550 3567, amdurand@health.sdu.dk

Forebyggelse af allergi:
Adgang til dyreafdelingen er kun mulig igennem slusen, hvor der skiftes til heldragt, hårnet og dedikeret fodtøj. Der anvendes altid handsker, når forsøgsdyr håndteres. Det anbefales, at personer med allergi eller overfølsomhed bærer en maske. Hænderne vaskes altid, inden man forlader dyreafdelingen.

Anvendelse af radioaktive stoffer:
Anvendelse af radioaktive stoffer er kun tilladt i godkendte rum. Aftalen om anvendelse af radioaktive stoffer indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen på Biomedicinsk Laboratorium.

Anvendelse af biologisk agens:
På Biomedicinsk Laboratorium findes et klasse 2 laboratorium, hvor forsøgsdyr må behandles med klasse 2 biologisk agens. Afdelingen råder ikke over et klassificeret forberedelseslaboratorium, så alle prøver skal klargøres i et klasse 2 laboratorium og transporteres forsvarligt til Biomedicinsk Laboratorium. Aftalen om anvendelse af biologiske agens indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen på Biomedicinsk Laboratorium. Der udarbejdes en biologisk APV, inden arbejdet påbegyndes. Arbejde med mikroorganismer i risikogruppe 2, 3 eller 4 skal meldes til Arbejdstilsynet senest 30 dage, før arbejdet påbegyndes. Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå og kvittere for anmeldelsen.

Anvendelse af sundhedsfarlige stoffer:
Anvendelsen af sundhedsfarlige stoffer, som carcinogener, toksiske stoffer, kræftceller og andre cellelinjer indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen på Biomedicinsk Laboratorium. Det afklares i hvert enkelt tilfælde, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at kunne anvende sundhedsfarlige stoffer på en forsvarlig måde. Der udarbejdes en kemisk APV inden arbejdet påbegyndes.

Mærkning af stoffer:
Alle stoffer der anvendes på Biomedicinsk Laboratorium skal være mærket med stofnavn, brugernavn og dato for anvendelse. Herudover skal stoffer været faremærket hvis dette er relevant. Efter projektets afslutning skal brugerne selv fjerne og bortskaffe stoffer. Laboranten på  Biomedicinsk Laboratorium kan være behjælpeligt hermed. Laborant Vivi Monrad, tlf. 6550 3724, vmonrad@health.sdu.dk

Se også: 
Arbejdsmiljø og dyreforsøg (Sharepoint)
Generelle regler om arbejdsmiljø (Sharepoint)

 

Sidst opdateret: 22.08.2023