Skip to main content

Uddannelseskvalitet og uddannelsesudvikling

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets arbejde med uddannelseskvalitet er en integreret del af SDUs samlede kvalitetspolitik for uddannelser med udgangspunkt i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). I forlængelse af de overordnede rammer er den lokale udmøntning af SDUs kvalitetspolitik på fakultetet beskrevet i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets udmøntningsnotat.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets gennemføres kvalitetsarbejdet systematisk og målrettet, og der prioriteres både kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, således at studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet møder kvalitetsuddannelser, som er på forkant med udviklingen hvad angår uddannelsernes relevans, indhold og tilrettelæggelse. 

På undersiderne kan du her læse nærmere om kvalitetsarbejdet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Sidst opdateret: 19.10.2023