Skip to main content

Ny professor skal styrke integration af humanistisk forskning i folkesundhedsvidenskab

Paldam Folker tiltræder den 1. februar 2022 som professor i public health humanities på Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Professoratet skal styrke vidensgrundlaget for effektive interventioner ved at integrere viden og metoder fra den humanistiske videnskabstradition i instituttets interventionsudvikling.

Det drejer sig især om indsigter og kompetencer fra filosofi og litteratur men også historie og medievidenskab, der sammen med instituttets antropologiske forskning leverer vigtig viden om grundbegreber, værdier, etiske hensyn og den sociale og kulturelle kontekst, som folkesundheden opererer i. Samtidig åbner det op for nye typer interventioner og for at inddrage nye aktører i folkesundhedsarbejdet som biblioteket, museer og andre kulturinstitutioner.

Med professoratet får SIF en styrket platform for interdisciplinær forskning, der integrerer bidrag fra humaniora, socialvidenskab og sundhedsvidenskab i løsningen af udfordringer på folkesundhedsområdet. Dem er der nok af: stigende mentale helbredsproblemer, ulighed i sundhed og manglende sammenhæng på tværs af sektorer.

Anna Paldam Folker vil fortsat varetage sin funktion som forskningschef på SIF, hvor hun i en årrække dels har ledet forskningsafdelingen Sundhed og social kontekst, dels - og som en del af institutledelsen - stået i spidsen for den strategiske og faglige udvikling af instituttets forskning, undervisning og samfundsimpact.

Anna vil også fortsætte som leder af Human Health, SDUs strategiske satsning indenfor interdisciplinær, praksisrettet forskning i de specifikt menneskelige aspekter af sygdom og sundhed. Human Health (www.sdu.dk/humanhealth) er en platform for forskere på tværs af humaniora, sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, der arbejder sammen om at realisere visionen om et sundhedsvæsen, som er adaptivt og lydhørt overfor borgernes forskellighed. Forskning indenfor Human Health foregår i et tæt og ligeværdigt samspil med brugere og aktører i det nære og specialiserede sundhedsvæsen.

Anna er uddannet i filosofi og sundhed. Den tværfaglige tilgang har præget hendes virke lige fra de første studier i sundhedsvidenskab, der ledte i retning af medicinsk etik og bevidsthedsfilosofi til den filosofiske ph.d. om dilemmaer i rollen som sundhedsekspert, der skal håndtere videnskabelig usikkerhed og samtidigt levere klare svar til befolkningen. Efter nogle år i Sundhedsstyrelsen, hvor Anna var involveret i udformningen af den nationale indsats omkring mental sundhed og ulighed i sundhed, fulgte  ansættelsen som analysechef i Psykiatrifonden og siden som markedschef i rådgivningsvirksomheden COWI. Da Anna i 2016 vendte tilbage til universitet via en forskeransættelse på Statens Institut for Folkesundhed var den tværfaglige tilgang derfor blevet suppleret med en forståelse af embedsværket og en føling med NGO-kultur og prioriteter i en privat virksomhed. Alt sammen tråde der fletter ind i instituttes målsætning om at levere viden, der skaber folkesundhed.  

Anna bor på Nørrebro med sine tre halvvoksne døtre, som flytter ind og ud og sørger for, at der næsten altid er tomt i køleskabet.

Mød forskeren

Anna Paldam Folker er forskningschef på SIF og professor i public health humanities på Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

KONTAKT

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 01.03.2022