Skip to main content
Covid-19

Danske børn og unge har lav risiko for senfølger

Danske børn og unge smittet med coronavirus har haft meget lav risiko for indlæggelse på sygehuset, alvorlige komplikationer og for alvorlige senfølger. Det viser stort dansk studie med smittede danske børn og unge frem til efteråret 2021.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 12-04-2022

Snart to år inde i corona-pandemien har meget været skrevet om de direkte og indirekte effekter af pandemien for børn og unges ve og vel.

Oftest baserer sådanne diskussioner sig på udenlandske studier, som kan være svære at overføre til danske børn og den danske håndtering af corona-pandemien.  

En stor landsdækkende undersøgelse har netop opgjort, hvordan det er gået de 74.611 danske børn og unge, som testede positiv for covid-19 frem til 1. oktober 2021.

Generelt betryggende resultater

Og studiet giver overblik i forhold til, hvilke effekter covid-19 har haft på danske børn og unge:

- Debatten har undertiden været voldsom, og mange skræmmescenarier om overfyldte børneafdelinger og omfattende senfølger har været rapporteret fra udlandet. Men de fleste studier, der har undersøgt komplikationer og langtidseffekter ved covid-19 hos børn og unge, har været begrænset til børn og unge indlagt på hospitalet på grund af corona eller været baseret på spørgeskemaundersøgelser, siger Helene Kildegaard.

Hun er førsteforfatter på studiet, læge og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. Og hun uddyber: 

- Det har derfor været vigtigt for os at skabe landsdækkende tal for, hvordan det egentligt er gået i Danmark, når man ser på alle børn. Og vores studie bekræfter heldigvis den kliniske fornemmelse. I Danmark har covid-19 for langt de fleste børn været en fredelig sygdom. 

Vores studie bekræfter heldigvis den kliniske fornemmelse. I Danmark har covid-19 for langt de fleste børn været en fredelig sygdom

Helene Kildegaard, ph.d.-studerende

Internationale studier har givet meget forskellige resultater i forhold til risikoen for et alvorligt forløb af covid-19 hos børn og unge.

Ligesom hos voksne, er coronavirus desuden blevet mistænkt for at medføre en øget risiko for en række komplikationer og senfølger, herunder blodpropper, sygdomme i immunsystemet og i nervesystemet.

- Vores studie viser, at meget få danske børn og unge har været indlagt på hospitalet på grund af coronavirus, og generelt har komplikationer været ekstremt sjældne. Under alfa- og deltavarianten, udviklede omkring 1 ud af 2200 coronasmittede børn dog den komplikation, som kaldes MIS-C (multisystem inflammatorisk syndrom hos børn) – en alvorlig tilstand, der først starter uger efter, at børnene er testet positive, tilføjer Helene Kildegaard.

Ikke tegn på alvorlige senfølger

Studiet, som netop er udgivet i det anerkendte tidsskrift The British Medical Journal, har sammenlignet coronapositive børn og unge med mere end 900.000 andre børn og unge testet for covid-19 i perioden.

Det har fulgt børnene i op til 6 måneder ved hjælp af de danske sundhedsregistre for hospitalskontakter og diagnoser, indløsning af receptpligtig medicin og besøg hos praktiserende læger.

Helene Kildegaard håber, at studiet kan være med til at gøre forældre og børn mere rolige i forhold til covid-19.

- Der har været stor bekymring for senfølger efter coronavirus, også hos børn og unge. Vores studie viser, at coronasmittede børn og unge går lidt mere til deres praktiserende læge op til et halvt år efter smitten. De ser dog ikke ud til at starte mere lægemiddelbehandling eller komme mere på hospitalet, forklarer Helene Kildegaard og uddyber:

Vi ser heldigvis ikke tegn på mere alvorlige senfølger

Helene Kildegaard, ph.d.-studerende

- Det udelukker på ingen måde, at nogle børn og unge kan opleve generende følgevirkninger som hovedpine og træthed i månederne efter infektionen, men vi ser heldigvis ikke tegn på mere alvorlige senfølger, eller at det udmønter sig i et øget behov for behandling.

Resultaterne har international interesse, da det i udlandet ikke er muligt at lave den slags befolkningsdata eller på samme måde følge børn på tværs af forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Vaccinebeskyttelse

Studiet har også opgjort beskyttelsen af PfizerBioNTechs covid-vaccine blandt 229.799 unge i alderen 12-17-år og finder, at vaccinen nedsætter risikoen for at teste positiv for covid-19 med 93%:

- Resultatet er opgjort i efteråret, hvor deltavarianten af coronavirus dominerede, og der tyder vores resultater på, at vaccinen beskyttede rigtigt godt. Omikronvarianten har siden ændret det billede, og vi afventer nu resultaterne af en række igangværende undersøgelser, der skal belyse, hvordan vaccination beskytter mod alvorlige forløb af coronavirus, herunder MIS-C, siger Helene Kildegaard.

Sundhedsstyrelsen er orienteret om resultaterne af studiet.

Kort om studiet

  • Studiet udgår fra forskningsgruppen i Farmakoepidemiologi på Afdeling for Klinisk Farmaci, Farmakologi og Miljømedicin, Syddansk Universitet og er udført i samarbejde med Professor Lone Graff Stensballe, som repræsentant for Dansk Pædiatrisk Selskab. 
  • 361 (0,5%) børn og unge blev indlagt indenfor den første måned efter at være blevet smittet med coronavirus og 10 (0.01%) kom på intensivafdelingen. 32 (0.05%) udviklede MIS-C. 
  • Coronasmittede børn og unge gik 8% mere til deres praktiserende læge end kontrolgruppen i et halvt år efter smitte.   
  • PfizerBioNTech vaccinen reducerede risikoen for at teste positiv for COVID-19 med 93% blandt 12-17-årige under deltavarianten.     
Mød forskeren

Helene Kildegaard er læge og ph.d.-studerende ved Klinisk farmakologi, farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 12.04.2022