Skip to main content

Overlæge på Næstved Sygehus udnævnt til professor

Overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus, Uffe Bødtger, er netop blevet udnævnt til professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Uffe Bødtger, overlæge PhD og forskningslektor, skifter nu tituleringen ud med professor. Det skete officielt d. 1. juni 2020 efter en længere udnævnelsesproces.

- Jeg er selvfølgelig meget glad – men mest på hele forskningsenhedens vegne, fordi vi sammen har leveret noget, der har udløst denne udnævnelse, indleder Uffe Bødtger, der gennem flere år har stået i spidsen for en lungemedicinsk forskningsenhed på Næstved Sygehus.

- Samtidig er jeg også stolt over at være nået hertil, og jeg er meget ydmyg over for min nye titel og det arbejde, der venter. Jeg kan være lidt nervøs for, om jeg har købt et jakkesæt, der kan vise sig at være for stort, siger Uffe Bødtger med et lille smil.

Professoratet er femårigt og evalueres løbende. Visionen for forskningsarbejdet er overordnet at forbedre udredning, behandling og pleje af patienter med lungesygdomme. Fokus er på tilstande, som fylder meget på lungeafdelingerne i Region Sjælland, såsom mistænkt kræft i lunge eller lungehinder, ukontrolleret KOL eller astma.

Dertil forventer Uffe Bødtger at facilitere forskning inden for M1s øvrige specialer (mave-tarm-medicin og rheumatologi) og at udvikle det tværfaglige og tværsektorielle forskningssamarbejde.

Stærkt forskningsmiljø på NSR sygehuse

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er der et stort fokus på forskning. Sygehusene har gennem flere år opbygget et stærkt og omfattende forskningsmiljø, hvor over 60 forskere er tilknyttet som professorer, lektorer, post-docs og PhD’er. Derfor glæder udnævnelsen også lægefaglig vicedirektør på NSR sygehuse, Henrik Stig Jørgensen:

- Uffe Bødtger er en stor kapacitet – både lægefagligt og forskningsmæssigt – og det glæder mig meget på både Uffes, forskningsenhedens og hele NSR sygehuses vegne, at det store arbejde nu har udløst et professorat. Det er ikke alene en blåstempling af forskningsarbejdet, det er også et kvalitetsstempel for vores sygehuse, indleder Henrik Stig Jørgensen og fortsætter:

- Vi har på NSR Sygehuse netop underskrevet en meget ambitiøs og fokuseret forskningsstrategi for vores sygehuse, som Uffes forskning passer rigtigt godt ind i. Dette professorat er derfor rigtigt glædeligt i den sammenhæng, og det giver medvind til ambitionerne for hele NSR og de dedikerede medarbejdere.

Uffe Bødtger har hidtil fungeret som overlæge og forskningslektor på Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus og sideløbende været tilknyttet Syddansk Universitet som klinisk lektor med forskningsopgaver i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, samt forskningslektor på Roskilde Sygehus. Han vil fortsat være tilknyttet disse – blot med den nye titel.

Fakta: Uffe Bødtger

2020-: Professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning
2017-: Forskningslektor tillige ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
2012-2020: Forskningslektor ved M1 og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
2011-: Ansat som lungemedicinsk overlæge på Næstved Sygehus
1999-2002: PhD på Rigshospitalet
1989-1997: Uddannet fra Københavns Universitet

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskabs Pleuragruppe.
Initiativtager til forskningskonsortiet Pleura-EXACT.
Tidligere næstformand i Dansk Lungemedicinsk Selskab.
Tidligere formand i Medicinrådets arbejdsgruppe for Svær Astma.

Uffe Bødtger bor i Fensmark ved Næstved, er 51 år, gift, har fire børn og et barnebarn.

Inden for lungemedicin er Uffe Bødtger efterhånden et kendt navn, og for et år siden modtog han en treårig bevilling fra Kræftplan IV på 3,8 millioner kr. til PhD-projekter, som skal bidrage med forskning i, hvordan man kan optimere udredningen af mistænkt kræft i lunge og lungehinder.

Mød forskeren
Uffe Bødtger

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.06.2020